İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMLARI

TED Kocaeli Koleji’nde, öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Okulumuzda, öğrenen merkezli eğitim-öğretim anlayışı hâkimdir. Buna göre; öğrenciyle uyumlu, gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi öne çıkmaktadır.

Türkçe derslerinde, öğrenmenin bütüncüllüğü amacıyla derslerimiz yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrenci merkezli ve disiplinler arası çalışmalarla planlanır. 1. ve 4. sınıflar seviyesinde, Türk ve Dünya edebiyatının seçkin çocuk romanlarının okunmasını hedefleyen bölümümüz, öğrencilerine okumayı sevdirmeyi hedefleyen ve bunu gündelik hayata taşımayı amaçlayan çalışmalar yapar. Türkçe öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarının gelişimine odaklanan programımız, öğrencilerimizi birer dünya insanı olarak eğitmeyi amaçlar.

Öğrencilerimizin matematik dilini ve derse özgün materyalleri etkin kullanmalarını, matematiği yararlı ve uğraşmaya değer olarak görmelerini önemsiyoruz.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında matematik derslerinde sayılabilir nesneler ve geometrik cisimlerin yer aldığı matematik atölyesi çalışmalarına öğretmenlerimizin desteğiyle başlanmıştır. Öğrencilerimizin farklı uyaranlarla karşılaşmaları ve farklı öğrenme deneyimleri kazanmalarını hedefleyen Akıl Oyunları Atölyemiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecektir.

Matematik derslerini soru-cevap formatından çıkarıp; öğrenmeyi öğreten yöntemler kullanarak, her zorlu koşul ve problemle kendi kendine baş edebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

1. – 3. sınıflarımızda uygulanan Hayat Bilgisi dersleri ve 4.sınıflarımızda uygulanan Sosyal Bilgiler dersleriyle öğrencilerimizin; olumlu tutumlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen kendini gerçekleştirme yolunda özneleşmiş bireyler olmalarını hedefliyoruz. Ders kapsamında öğrencilerimizin kendi sorularını sormalarına ve temalar süresince sorularının peşinde koşmalarına olanak hazırlanır.

1. – 3. sınıflarımızda uygulanan Fen Bilimleri derslerinde günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alan ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini kullanan, fen okuryazarlığı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ders kapsamında laboratuvar ortamında da bulunmalarını sağlayarak bu yolla aktif öğrenme süreçlerinde bulunmalarını sağlıyoruz.

ATATÜRK KÖŞESİ
BAĞLANTILAR