İLKOKUL EĞİTİM SINIFLARI

İlkokulumuzda 12 derslik mevcuttur. Şubelerimizde öğrenci sayısı 24 öğrenci kontenjanı ile sınırlıdır. Haftada 45 saat ders yapılan okulumuzda bu derslerin 20-22 saatinde sınıf öğretmenleri, diğer saatlerde branş öğretmenleri eğitim vermektedirler. Derslerimizde kütüphane, laboratuvar ve atölye gibi farklı eğitim öğretim ortamlarından da faydalanılmaktadır.

PORTFOLYOLAR

İlkokulda portfolyo, öğrencilerimizin öğrenme serüvenlerini, kendi seçtikleri ürünleri dosyalamaları ve her yıl Mayıs ayında aileleriyle paylaşmaları şeklinde gerçekleştirilir. Portfolyo sunumunda öğrenci İngilizce çalışmalarına da yer vermektedir.

PROJELER

Proje çalışmaları öğrencilerimizin grup halinde veya bireysel olarak belirlenen bir alan veya konu ile ilgili inceleme, araştırma yapma, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla düzenlenen çalışmalardır. Ortaokuldan itibaren uygulanan proje politikamızda temel amaç, öğrencilerimize bilimsel çalışma becerilerini kazandırmaktır.

ÖDEV POLİTİKAMIZ

Ödevin öğrenmeyi pekiştiren önemli bir öğretim süreci olduğunu belirlemek ve uygulamak adına sistemimiz dâhilinde ödev çalışmaları yapmak, kurumumuz öğretmenleri tarafından üzerinde titizlikle durulan bir konudur.

Öğrenci seviyelerine göre planlanmış ödevlerde amaç, öğrenilen konunun tekrar edilmesine dayanmaktadır. Ödevler, günlük ev çalışmaları ve hafta sonu çalışmaları şeklinde planlanmaktadır.

Ödevler sınıf öğretmenlerimizin yer aldığı komisyon tarafından özgün nitelikte hazırlanıp uygulanmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİ
BAĞLANTILAR