TED Kocaeli Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Ölçme ve değerlendirme:

TED Kocaeli Kolejinin tüm birimlerinde (İlkokul, Ortaokul, Lise) Ölçme ve Değerlendirme Birimi olarak, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde sürece yönelik yaklaşımları önemsemekteyiz. Birimimiz öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir.

 

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme birimi:

1. Sınavlar ve Değerlendirme Çalışmaları
2. Rehberlik Süreçlerine Yardımcı Öğrenci Tanılama Çalışmaları
3. İnsan Kaynakları ve Performans Değerlendirme Çalışmaları
4. Toplam Kalite ve Memnuniyet Anket Çalışmaları
5. ınav Sistemleri Bilgilendirme Seminerleri ve Diğer Eğitim Çalışmaları ( öğrenci – veli – öğretmen ) gibi farklı süreçlere katkıda bulunmaktadır.

Hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz – sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilmektedir.

 

Alternatif ölçme ve değerlendirme:

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme araçları öğrencinin bilgi, beceri ve davranışlarını belirlenmiş ölçeklere göre, açık ifade ve kriterlerle ve kişisel farklılıklarını göz önüne alarak değerlendirme yapılmasını sağlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimi, alternatif ölçme ve alternatif ölçme araçları konusunda öğretmenlere rehberlik yapar.

Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargıladıkları süreç, öz değerlendirme sürecidir. Bir alternatif ölçme ve değerlendirme süreci olan bu süreçte temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir.

Diğer alternatif ölçme ve değerlendirme süreci ise; bir grup içinde yer alan öğrencilerin akranlarını değerlendirdiği süreçtir. Okul ve iş yaşamı boyunca bireyler diğerlerinin başarılarını değerlendirme gereksinimi duyabilirler. Akran değerlendirme, bireylerin bu tür özelliklerini geliştirirken, kendilerine güvenlerinin artmasını da sağlayabilir.

Akran değerlendirme sonuçları, öz değerlendirmenin bir parçası gibi düşünülebilir ve öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine birincil dereceden katkı sağlar.

 

Ölçme ve değerlendirme:

Okulumuzda yukarda bahsedilen genel uygulamaların dışında lise öğrencilerine yönelik süreç odaklı ve sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları uygulanmaktadır.

 

Süreç odaklı değerlendirmelerde:

1. Performans Görevleri
2. Proje Hazırlama (Alıştırma, Hazırlık, Geliştirici, Yaratıcı projeler bireysel ya da grup görevi olarak uygulanmaktadır.)
3. Kavram Haritaları
4. Portfolyo (Öğrenci ürün dosyası)
5. Grup/Akran Değerlendirme
6. Öz Değerlendirme vb. tamamlayıcı/alternatif ölçme araçları/teknikleri kullanılmaktadır.

 

Sonuç odaklı değerlendirmelerde:

1. Klasik/Yazılı sınavlar
2. Sözlü sınavlar
3. Uygulamalı sınavlar
4. Çoktan Seçmeli testler

vb. ölçme araçları/teknikleri kullanılmaktadır.

 

Üniversiteye hazırlık süreci:

Okul programımızın önemli bir parçası olan Üniversiteye Hazırlık Programı, öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için hazırlanmıştır. Üniversiteye Hazırlık Programında öğrenciler; sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımları, tercihler vb. konularda, rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 9. sınıftan, 12. sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programla yetiştirilir.

ATATÜRK KÖŞESİ

BAĞLANTILAR

HIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN