TED KOCAELİ KOLEJİ JMUN KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ “JMUN KONFERANSI”NA İSPANYA DELEGESİ OLARAK KATILDI

TED Kocaeli Koleji “JMUN (Junior Model of United Nations) Kulübü” öğrencileri İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının ev sahipliği yaptığı “Rotecting and Expanding Human Rights” konulu” JMUN Konferansı”na İspanya delegesi olarak katıldı.

JMUN, TED Kocaeli Özel Ortaokul öğrencilerinin Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren politik ve ekonomik konular hakkında tartıştıkları, çözüm ürettikleri, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin işleyişini öğrendikleri bir çalışmadır. Birleşmiş Milletlerin resmi tarzına sadık kalınarak yürütülen çalışma sayesinde katılımcılar, parlamento usulüne göre müzakere ve münazara yöntemini öğrenirler. Konferansta, kararların hazırlanması, tüm lobi faaliyetleri ve tartışmalar sadece İngilizce yapılmaktadır.
1-2 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan konferansta delegeler; gelişen dünya meseleleri olan sağlık, insan hakları, sosyal ilişkiler, silahsızlaşma, barış gücü birlikleri, gençlik, politika ve kentselleşme gibi konularda tartışmalara katıldılar. Komitelerde çözüm önerilerini sunarak TED Kocaeli Koleji’ni başarıyla temsil ettiler.
No Comments

Leave a Reply