İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi Programı (BTEC)

Bir meslek edindirme programı olan BTEC, akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulundurur. MEB onaylı olan BTEC dersleri, ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

Yapılan araştırmalar bugün 12 yaşında olan çocukların %65 inin henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklarını göstermektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak adına ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğilimlerini destekleyici yetkinlikler kazanmaları hedeflenmiştir.

BTEC, mevcut eğitim sistemine, uygulama odaklı ve 21. yy öğrenme becerileri çerçevesinde alternatif bir eğitim modeli sunar.

BTEC programları ile öğrencilerimiz;

  • İçinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklenmektedirler,
  • 21. yy neslinin farklı meslekleri deneyecek olmalarından hareketle henüz ortaokul/lise düzeyinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliklerini görme fırsatını yakalamaktadırlar.
  • Yaptıkları çalışmaları uluslararası düzeyde kabul gören “ödül (award), sertifika (certificate), diploma” düzeylerinde BTEC mesleki yeterlik belgeleri kazanma fırsatı bulmaktadırlar.
  • Yükseköğretimde ve iş hayatında ihtiyaç duyacakları sosyal ve düşünme becerilerini uygulamalı içeriklerle kazanmakta ve 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkânı bulabilmektedirler.
  • Türkiye’de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedirler.
  • Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde eğitim görme fırsatına sahip olurlar. 
  • İş bulma şanslarını arttırırlar.
  • Mezun oldukları mesleğin yanı sıra BTEC belgeleri ile kazandıkları yeterlikleri kullanarak farklı bir mesleğe de yönelebilirler.

Okulumuzda BTEC:

7. sınıflar için Bilişim Teknolojisi – Seviye 2 Sertifika Programı – 15 Kredi
9. sınıflar için Yaratıcı Medya Üretimi – Seviye 2 Sertifika Programı – 15 Kredi

ATATÜRK KÖŞESİ
BAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN