İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi Programı (BTEC)

Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC bir meslek edindirme programıdır. Akademik gerekliliklerin yanı sıra iş dünyasının beklentilerini de göz önünde bulunduran BTEC dersleri MEB onaylı olup,  ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.
Yapılan araştırmalar bugün 12 yaşında olan çocukların %65 inin henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklarını göstermektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak adına ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğilimlerini destekleyici yetkinlikler kazanmaları hedeflenmiştir.
BTEC, mevcut eğitim sistemine, uygulama odaklı ve 21. yy öğrenme becerileri çerçevesinde alternatif bir eğitim modeli sunar.

BTEC programları ile öğrencilerimiz;
İçinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim model ile desteklenmektedirler.
21. yy neslinin farklı meslekleri deneyecek olmalarından hareketle henüz ortaokul/lise düzeyinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliklerini görme fırsatını yakalamaktadırlar.
Yaptıkları çalışmaları uluslararası düzeyde kabul gören “ödül (award), sertifika (certificate), diploma” düzeylerinde BTEC mesleki yeterlik belgeleri kazanma fırsatı bulmaktadırlar.
Yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini uygulamaya yönelik içeriklerle kazanmakta ve 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkanı bulabilmektedirler.
Türkiye’de üniversite giriş̧ sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş̧ surecinde güçlenmektedirler.

  • İngiltere, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde eğitim fırsatı sağlarlar.
  • İş bulma şanslarını %14 arttırırlar.
  • Mezun oldukları mesleğin yanı sıra BTEC belgeleri ile kazandıkları yeterlikleri kullanarak farklı bir mesleği de yapabileceklerdir.

Okulumuzda BTEC:
Türkiye’de ve Orta Doğu’da sadece okulumuzda 9. sınıf öğrencilerine açılan Yaratıcı Medya Üretimi – Seviye 2 Sertifika Programında – 15 Kredi verilmektedir.
Programın amacı, gerçek senaryolar ve iş dünyasının seçkin firmalarıyla yapılan projelerle öğrencilerimize gelecekteki mesleklerini seçmekte destek olmaktır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN