AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİM ETKİNLİKLERİ

Portfolyolar
İlkokulda portfolyo, öğrencilerimizin öğrenme serüvenlerini, kendi seçtikleri ürünleri dosyalamaları ve her yıl Mayıs ayında aileleriyle paylaşmaları şeklinde gerçekleştirilir. Portfolyo sunumunda öğrenci yabancı dil çalışmalarına da yer vermektedir.

Açık Sınıf Uygulaması
2, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz Mayıs ayında Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinden seçtikleri bir temayı disiplinlerarası ilişkilendirip farklı öğrenme yöntemlerini kullanarak işbirliği temeline dayalı “Açık Sınıf Uygulaması” yapmaktadırlar. Tüm öğrenci ve alan öğretmenlerinin katılım gösterdikleri Açık Sınıf Uygulamalarının sonuç aktivitesi olarak öğrenci ürünlerinin velilere sunumu yapılmaktadır.

Görsel Okuma ve Yorumlama Projesi
İlkokul yılları gelişimsel haritada somut öğrenmenin öne çıktığı yıllardır. Bu noktadan hareketle, ilkokul öğrencilerimiz her hafta bir karikatürü görsel okuma ve yorumlama becerisiyle çalışıp; farklı düşüncelerin farkına varmak ve farklılıklara saygı duymak düşüncesinden hareketle inceleyip yorumlamaktadırlar. Yorumların diğer sınıflarla da paylaşılması amacıyla sınıflarımızın ürünlerin sergilendiği Galeri Turları tüm öğrencilerimizle düzenli olarak yapılmaktadır.

Değerler Eğitimi
Geçmişimizde evrensel değerleri ve bunları yaşatmayı temel alan bir kültüre sahipken ne yazık ki günümüzde birtakım değerlerin unutulmaya yüz tuttuğunu ve bu değerlerin hızla bozulduğunu görmekteyiz. Bu sebeple 1.sınıftan 4. sınıfa kadar her sınıf için her aya uygun ortak bir değer belirleyerek “Değerlerimle TED Kocaeli Koleji’nde Değerliyim” çalışması yapılmaktadır. Değerler Eğitimi Takvimimiz aşağıdaki sırayla çalışılacaktır.

Ekim Ayı: VATANSEVERLİK Kasım Ayı: SAYGI
Aralık Ayı: SABIR Ocak Ayı: DOSTLUK
Şubat Ayı: SEVGİ Mart Ayı: ADALET
Nisan Ayı: YARDIMSEVERLİK Mayıs Ayı: DÜRÜSTLÜK

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür… Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür… Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür… Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür… Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.” Gandhi

Geziler
Eğitim öğretim sürecindeki geziler, öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyen, yaparak yaşayarak ve gerçek yaşam deneyimleriyle eğlenerek öğrenmelerini sağlayan etkinliklerdir. 1.sınıftan 4.sınıfa kadar her yarıyıl en az bir tane yapılacak olan gezilerde öğrencilerin öğrenmelerinin kalıcı olması hedeflenir.

Ödev Politikamız
Ödevin öğrenmeyi pekiştiren önemli bir öğretim süreci olduğunu belirlemek ve uygulamak adına sistemimiz dahilinde ödev çalışmaları yapmak, kurumumuz öğretmenleri tarafından üzerinde titizlikle durulan bir konudur.

Öğrenci seviyelerine göre planlanmış̧ ödevlerde amaç̧, öğrenilen konunun tekrar edilmesine dayanmaktadır. Ödevler, günlük ev çalışmaları ve hafta sonu çalışmaları şeklinde planlanmaktadır.

Ödevler sınıf öğretmenlerimizin yer aldığı komisyon tarafından özgün nitelikte hazırlanıp uygulanmaktadır.

Destek Eğitim Çalışmaları
İlkokul kadromuzda bulunan Destek Eğitim öğretmenimizin gerçekleştirdiği planlamalar kapsamında, öğrencilerimizin öğrenme ritmini güçlendirici ve kalıcı öğrenme süreçlerini destekleyici Destek Eğitim Çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar kapsamında öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve teknikler tespit edilerek uygulanmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARNo Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.