KURSLAR VE ETÜTLER

ETÜTLER

TED Kocaeli Özel Ortaokulu’nda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ders saatleri içerisinde hafta içi etütleri, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise bu etütlere ek olarak hafta sonu etütleri ve LGS hazırlık çalışmaları bulunmaktadır. Hafta içi etütleri 5 ve 6. sınıflarda 3 saat, 7. sınıflarda 4 saat, 8. sınıflarda 5 saat, hafta sonu etütleri ise 6, 7 ve 8. sınıflarda 6’şar saat olarak planlanmıştır. Hafta sonu etütlerimiz 13 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlamıştır.

Tüm kademelerde hafta içi etütlerinde kısa aralıklarla uygulanan tarama sınavları ile öğrencilerimizin eksikleri, ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından tespit edilir. Danışmanlık görüşmeleri ile bu eksikler, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşılır. Görüşmeler yapıldıktan sonra ihtiyaç grupları oluşturulur ve öğrencilerin eksik kazanımları zaman geçmeden telafi edilir.

8. sınıf öğrencilerimiz hafta içi etütlerinde her ders kendi içlerinde küçük ihtiyaç gruplarına ayrılarak eksiklerini tamamlarlar.

KURSLAR/DESTEK PROGRAMLAR

IDP( İngilizce Destek Programı)

Okulumuzda 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerimize, ders yılının ilk haftasında öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini belirlemek üzere ‘placement test’ uygulanır. İngilizce Bölüm öğretmenlerinin değerlendirmeleri ile desteğe ihtiyacı tüm şubelerdeki öğrencilerimiz için, seviyelerine göre, yıl boyunca hafta sonu İngilizce destek programı uygulanır.

5. sınıfta ilk kez okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz için ise IDP programı Ağustos döneminden itibaren başlar. Kurs sonunda yapılan sınavlara göre hafta sonu IDP programına katılım durumları değerlendirilir.

İkinci Yabancı Dil Destek Programı

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak, öğrencilerin tercihine göre, İspanyolca veya Almanca eğitimi verilmektedir. İspanyolca eğitimi ilk kez 5. Sınıfta başladığı için Ağustos döneminde destek programına ihtiyaç duyulmamaktadır. Okulumuzda öğrencilerimiz için Ağustos ayı içerisinde İkinci Yabancı Dil destek programımız bulunmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN