TED TARİHÇE

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kurulusu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu.

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kurulusu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şûrası’nda Cumhuriyet’in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için derneğin meşalesini yaktı.

“… Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim.” Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönem açılış konuşması, 1 Kasım 1925

Türkiye Cumhuriyeti devletinin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince “kamu yararına çalışan dernek” statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.

Türk Eğitim Derneği’nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblemdeki ay, Türk Bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolüolan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır.

Derneğin ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler.” şeklinde belirtilen temel amaç bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Türk Eğitim Derneği bugün Okulları, Üniversitesi, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, Düşünce Kuruluşu, Senfoni Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile ülke çapında faaliyet göstermektedir.

 

Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim – Öğretim Anlayışı:

1. Bireysel farklılıkların dikkate alındığı
2. Öğrenci merkezli
3. Ulusal değerleri esas alan
4. Evrensel bakış açısına sahip
5. Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan
6. Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan
7. TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği
8. Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR