ÜNİVERSİTE HAZIRLIK DESTEK PROGRAMLARI

Okulumuzda üniversite hazırlık destek programları çalışmaları ve içerikleri dört yıllık lise eğitimine yayılmıştır. Yapılan çalışmalar “Akademik Çalışmalar” ve “Rehberlik-Yönlendirme Çalışmaları” olmak üzere iki başlık altında toplanır.

Akademik Çalışmalar:

 • Tüm sınıf seviyelerinde öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla sınıf içi ve sınıf dışı yapılan çalışmaların takibi ve değerlendirilmesi K12NET Öğrenci Takip Sistemi kullanılarak yapılır.
 • Ölçme-Değerlendirme Birimi yapılan yazılı sınavları ve deneme sınavlarını analiz ederek etüt programları oluşturur. Hafta içi ve hafta sonu yapılan etüt çalışmaları ile öğrencilerin eksik kalan bilgileri varsa öncelikle bu bilgiler tamamlanır, ardından kalıcı bilgiye dönüşmesi için çalışmalar yapılır. Öğrencilerin üniversite hazırlık çalışmalarını, başka kurslara veya özel desteğe ihtiyaç duymadan yürütmesi hedeflenir.
 • Üniversite hazırlık çalışmaları 9. sınıfta başlar, 11 ve 12.sınıfta yoğunlaştırılmış olarak devam eder.
 • 10.sınıfın sonunda öğrencilerimiz üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında “Hafıza Teknikleri Eğitimi” ve “Hızlı Okuma Eğitimi” alır.
 • 9 ve 10. sınıflarımızda bir öğretim yılında en az altışar adet deneme sınavı yapılır. Bu deneme sınavlarının iki tanesi “Genel Merkez” tarafından, diğerleri okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanır.11 ve 12. sınıflarımızda her hafta en az bir adet deneme veya tarama sınavı yapılır.
 • Üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerimizin öğrenilen kazanımlarını pekiştirmek ve eksiklerini tamamlamak için “Ofis Saatleri” düzenlenir.

Rehberlik ve Yönlendirme Çalışmaları:

 • Sınıf rehber öğretmenleri, danışman öğretmenler ve rehberlik biriminin işbirliği ile yürütülen bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve uygulanan envanterler ile öğrencilerin yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri belirlenir.
 • Öğrencilerimizin motivasyonun arttırılması için öğrenme stilleri, çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, mesleki olgunluk konularında rehberlik birimi ve danışman öğretmenlerimiz öğrenci ve velilerimizi bilgilendirir.
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversite eğitim programları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılır ve üniversite kampüslerine geziler düzenlenir.
 • 11. sınıfta öğrencilerin seçmiş oldukları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil ağırlıklı derslerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilmiş olması, alacakları üniversite eğitimine katkı sağlayacaktır.
 • Öğrencilerimiz, yurt dışı üniversite eğitimi için yapılacak başvurularda kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sertifika programlarına yönlendirilir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN