ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMLARI

Okulumuz her öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendine özgü ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan zengin öğrenme ortamları sunmaktadır.

Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı sınıf modelinin esas alındığı ortaokul kısmında öğrencilerimiz, bireysel olarak ya da küçük gruplarda çalışır, problem çözme, görüşlerini paylaşma, bilgi toplama ve analiz etmede ortak kararlara varırlar. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin çalışmalarını izlemekte ve onlara yol göstermektedirler.

Öğrencilerimizin, bireysel farklılıklarını gözeterek bütünsel gelişimlerini destekleyen, teknoloji ile donanmış öğrenme ortamlarında, bilimsel yöntem ve tekniklerle başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir.

TED Kocaeli Özel Ortaokulu’nda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal program uygulanır. Bu programa entegre olarak, gerek kulüp çalışmaları içerisinde gerekse seçmeli derslerle ulusal ve uluslararası programlar ile öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri desteklenir.

ATATÜRK KÖŞESİ
BAĞLANTILAR