TED Kocaeli Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi

TED Kocaeli Kolejinin tüm birimlerinde (ilkokul, ortaokul, lise) “Ölçme ve Değerlendirme Birimi” olarak, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde sürece yönelik yaklaşımları önemsemekteyiz. Birimimiz öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir.

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme birimi:

 • İzleme, yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Deneme sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi,
 • Çalışma ve ödev fasiküllerinin hazırlanması,
 • Rehberlik süreçlerine yardımcı öğrenci tanılama çalışmaları,
 • İnsan kaynakları ve performans değerlendirme çalışmaları,
 • Toplam kalite ve memnuniyet anket çalışmaları,
 • Sınav sistemleri bilgilendirme anket çalışmaları ve diğer eğitim çalışmaları (öğrenci, veli, öğretmen) gibi farklı süreçlere katkıda bulunmaktadır.
 • Hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edinilen davranışların da ölçülmesine ağırlık verilmektedir.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme:
Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencinin bilgi, beceri ve davranışlarını; belirlenmiş ölçeklere göre açık ifade ve kriterler yardımıyla kişisel farklılıklarını göz önüne alarak değerlendirme yapılması sağlanır. “Ölçme ve Değerlendirme Birimi”, alternatif ölçme ve alternatif ölçme araçları konusunda öğretmenlere rehberlik yapar.
Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargıladıkları süreç, öz değerlendirme sürecidir. Bir alternatif ölçme ve değerlendirme süreci olan bu süreçte temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir.
Diğer alternatif ölçme ve değerlendirme süreci ise; bir grup içinde yer alan öğrencilerin akranlarını değerlendirdiği süreçtir. Okul ve iş yaşamı boyunca bireyler diğerlerinin başarılarını değerlendirme gereksinimi duyabilirler. Akran değerlendirme, bireylerin bu tür özelliklerini geliştirirken kendilerine güvenlerinin artmasını da sağlar. Akran değerlendirme sonuçları, öz değerlendirmenin bir parçası gibi düşünülebilir ve öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine birincil dereceden katkı sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme:
Okulumuzda yukarıda bahsedilen genel uygulamaların dışında lise öğrencilerine yönelik süreç odaklı ve sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları uygulanmaktadır.

Süreç odaklı değerlendirmelerde:

 • Performans Görevleri
 • Proje Hazırlama (Alıştırma, hazırlık, geliştirici, yaratıcı projeler bireysel ya da grup görevi olarak uygulanmaktadır)
 • Kavram Haritaları
 • Portfolyo (öğrenci ürün dosyası)
 • Grup/Akran Değerlendirme
 • Öz Değerlendirme

vb. tamamlayıcı/alternatif ölçme araçları ve teknikleri kullanılmaktadır.

Sonuç odaklı değerlendirmelerde;

 • İzleme sınavları ve yazılı sınavlar
 • Deneme sınavları
 • Uygulamalı sınavlar vb.

ölçme araçları/teknikleri kullanılmaktadır.Ölçme değerlendirme süreçlerinde elde edilen veriler ışığında öğrencilerin belirlenen ihtiyaçları hafta içi ve hafta sonu yapılan etütler ile desteklenir.

Üniversiteye hazırlık süreci:
Okul programımızın önemli bir parçası olan Üniversiteye Hazırlık Programı, öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için hazırlanmıştır. “Üniversiteye Hazırlık Programı”nda öğrenciler; öğrendikleri konuları pekiştirme, sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, üniversite tanıtımı, tercihler vb. konularda rehberlik birimi ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından 9. sınıfın başından 12. sınıfın sonuna kadar desteklenir.

11.sınıf programımızda öğrencilerimize sınıf, atölye ve laboratuvar ortamlarında anlatılmış olan ders içeriklerinden neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemek için “İzleme Testleri” ve “Tarama/Deneme Sınavları” ile ölçme çalışmaları yapılır. Öğrencilerin hem eksiklerine hem de gelişimlerine yönelik hafta içi, hafta sonu etüt çalışmaları ve ofis saatleri planlanır. Tespit edilen eksik kazanımlar ek çalışmalarla pekiştirilir. 9. sınıfta başlayan YKS hazırlıkları 11. sınıfta hız kazanır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN