TED Kocaeli Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi (Ortaokul)

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

TED Kocaeli Kolejinin tüm birimlerinde (İlkokul, Ortaokul, Lise) Ölçme ve Değerlendirme Birimi olarak, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesinde sürece yönelik yaklaşımları önemsemekteyiz. Birimimiz öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin neler bildiklerini, neleri anladıklarını ve neleri yapabildiklerini belirlemektedir.

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme birimi;

Sınavlar ve Değerlendirme Çalışmaları,
Rehberlik Süreçlerine Yardımcı Öğrenci Tanılama Çalışmaları,
İnsan Kaynakları ve Performans Değerlendirme Çalışmaları,
Toplam Kalite ve Memnuniyet Anket Çalışmaları,
Sınav Sistemleri Bilgilendirme Seminerleri ve Diğer Eğitim Çalışmaları ( öğrenci – veli – öğretmen ) gibi farklı süreçlere katkıda bulunmaktadır.

Hazırlanan ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz – sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilmektedir.

Alternatif Ölçme Değerlendirme

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme araçları öğrencinin bilgi, beceri ve davranışlarını belirlenmiş ölçeklere göre, açık ifade ve kriterlerle ve kişisel farklılıklarını göz önüne alarak değerlendirme yapılmasını sağlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimi, alternatif ölçme ve alternatif ölçme araçları konusunda öğretmenlere rehberlik yapar.

Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargıladıkları süreç, öz değerlendirme sürecidir. Bir alternatif ölçme ve değerlendirme süreci olan bu süreçte temel amaç, öğrencilerin öz değerlendirme becerilerini geliştirmektir.

Diğer alternatif ölçme ve değerlendirme süreci ise; bir grup içinde yer alan öğrencilerin akranlarını değerlendirdiği süreçtir. Okul ve iş yaşamı boyunca bireyler diğerlerinin başarılarını değerlendirme gereksinimi duyabilirler. Akran değerlendirme, bireylerin bu tür özelliklerini geliştirirken, kendilerine güvenlerinin artmasını da sağlayabilir.

Akran değerlendirme sonuçları, öz değerlendirmenin bir parçası gibi düşünülebilir ve öz değerlendirme becerilerinin geliştirilme- sine birincil dereceden katkı sağlar.

Ödev Politikamız

Ödevin öğrenmeyi pekiştiren önemli bir öğretim süreci olduğunu belirlemek ve uygulamak adına sistemimiz dâhilinde ödev çalışmaları yapmak, kurumumuz öğretmenleri tarafından üzerinde titizlikle durulan bir konudur.

Öğrencimizin birincil ödevi, o gün işlenen derslerin nitelikli bir tekrarını yapmasıdır. Ders tekrarı yapılırken, farklı kaynaklar kullanılmasının önerilmesi gerekmektedir. Veliler tarafından öğrencimizin yapacağı tekrarların kontrol edilmesi ve gün atlamadan yapılacak bu çalışmayı çocuğun sorumluluk bilinci oluşuncaya kadar gözlemlemeleri, akademik başarının önemli etkenlerinden birini oluşturacaktır.

Ödevler öğrencilerin yaş özelliklerine göre belirlenen sürelerle sınırlı tutulur. Amacımız öğrencinin saatlerce evde ödev yapması değil, nitelikli ve ihtiyacına uygun ödevleri ailesiyle geçireceği zamandan çalmadan yapmasını sağlamaktır.

ORTAOKULDA ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Genel olarak yukarıda bahsedilen ölçme-değerlendirme uygulamalarımız dışında TED Kocaeli Ortaokulunda ayrıca aşağıdaki özel çalışmalarımız yapılmaktadır.

Bilimsel araştırma basamaklarına bir hazırlık süreci olarak;

PROJELER
• Projeler dönemlik değil bir yıllık uzun bir çalışmanın sonucu olarak oluşturulur.
• Proje hazırlarken “Bilimsel Araştırma Basamaklarına” uygun bir şeklide süreç öğretmen tarafından yönlendirilir. Böylelikle öğrencilerimiz daha sonraki öğrenim hayatında karşılaşacağı problemlere yönelik becerileri şimdiden kazanmış olacaklardır.
• Öğrencilerimiz istediği dersten proje seçebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir ders için seçilen projenin öğrencimizin bütün bir yıl boyunca çeşitli araştırmalar yapıp sonuçlar çıkarmasını gerektirecek detaylı çalışmalardan oluşabileceğinin bilincine sahip olmaktır.
• Öğrencilerimiz öncelikle seçtikleri projeye yönelik bir “Proje Hazırlama Raporu” oluşturacaklardır. Bu raporda, niçin bu proje konusunu seçtiğini, zamanını nasıl planladığını, ele alacağı problemi, konuyu, hangi kaynaklardan yararlanmayı planladığı gibi içerikler bulunacaktır.
• Projeler ile ilgili olarak projesi seçilen dersin öğretmeni ile öğrenciler bir plan kapsamında birebir görüşmeler yapar ve proje hazırlama sürecindeki işlem basamaklarını, süreç içerisinde yapılması gerekenlerin ne kadar yapıldığını ve bir sonraki görüşmeye kadar neler yapılması gerektiğini planlarlar. Ara değerlendirme görüşmeleri proje çalışmanızın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve bu süreçte karşılaştığınız her türlü sorunun giderilmesi için önem taşımaktadır; aynı zamanda değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda yıl boyunca 3 ara görüşme yapılması planlanmaktadır. Projeler teslim edildiği dönemde değerlendirilecektir.
• Tüm projelerde değerlendirme “Dereceli Puanlama Anahtarına” göre yapılacaktır.

Eksikleri tamamlama süreci olarak;

“NELER ÖĞRENDİK?” VE EKSİK TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI

Derslerde, konular işlenirken kısa sürede yapılabilecek tekrar amaçlı pekiştirme ödevlerinin dışında konu bitiminden sonra öğretmenlerimiz tarafından verilen “Neler Öğrendik? ” çalışmalarının ışığında öğrencilerimizin eksik kazanımları tespit edilip sürecin sonunda her öğrencinin ihtiyacına özel eksik tamamlama çalışmaları çeşitlendirilerek yapılmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN