LİSE

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde tüm öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak zihinsel, duygusal, fiziksel ve kültürel açıdan bir bütün olarak sürekli gelişmesi amaçlanmıştır.

Çağın gerektirdiği becerileri kazandırmaya yönelik hazırladığımız alternatif programlar ile öğrencilerimizi; kendini özgürce ifade edebilen, farklılıklara saygılı, etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirerek yükseköğretime ve meslek yaşamına hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, “Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı” esas alınarak hazırlanan ve MEB onaylı K12 bütünlüğündeki TED Okullarına özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolca derslerinden biri verilmektedir.

Öğrencilerimizin Türkçemizi ve İngilizceyi yaşamlarında etkin biçimde kullanan bireyler olmalarını sağlamak için gerekli dil becerilerini kazandıracak çalışmalar tüm branşlarımızın müfredatına dâhil edilmiştir.

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi “Anadolu Lisesi” statüsünde dört yıllık bir lisedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ulusal müfredatımızın içeriği, öğrencilerimizin yaşam ve kariyer beklentileri doğrultusunda şekillendirilmiş alternatif programlarla desteklenmektedir. 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin yaşam ve kariyer becerilerine ağırlık verilirken, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin üniversite hazırlık sürecine ağırlık verilir.

Öğrencilerimize hem süreç hem de sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

Okul programımızın bir parçası olan üniversiteye hazırlık programı, öğrencilerimizin hedefledikleri üniversite ve bölümlerine yerleşebilmeleri için hazırlanmıştır. Rehberlik Birimi ve Ölçme-Değerlendirme uzmanlarımız, 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bütünsel bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürür.

TED Kocaeli Koleji kültürüyle yetişen öğrencilerimiz kendini gerçekleştirmiş birer dünya vatandaşı misyonuyla hem bilgi hem de deneyim zengini olarak okulumuzdan mezun olacaklardır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN