İLKOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PDR Birimi hizmet alanları;

  • Psikolojik Danışma Hizmetleri,
  • Bireyi Tanıma Çalışmaları,
  • Oryantasyon Çalışmaları,
  • Mesleki Rehberlik Çalışmaları,
  • Koruyucu ve Önleyici Bilgilendirme Çalışmaları,

Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda saptanan konularda seminer programları düzenlemekte, bilgilendirici veli bültenleri hazırlamaktadır

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz ilkokulumuzda, okul öncesinden 4. sınıfa kadar, öğrencilerimize ve ailelerine yönelik destekleyici ve önleyici çalışmalar yürütmektedirler. Ayrıca, ana sınıflarımızda Değerler eğitimi / karakter eğitimi programımız yürütülmektedir. Bu program, sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem kir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Pandemi Sürecinde Psikososyal Destek
Küresel olarak yaşanan pandemi sürecinde öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik psikososyal destek çalışmaları olumsuz yaşantılar sonucu ortaya çıkabilecek olan duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Psikososyal destek programının amaçları:

  • Travmatik olayların normal psikolojik etkileri hakkında öğretmenler, anne – babalar ve çocukları bilgilendirmek ve onların bu konuya ilişkin anlayışlarını geliştirmek.
  • Çocuklar, ana-babalar ve öğretmenleri bilgilendirerek, kendi tepkilerini anlama ve paylaşma olanağı vermek, tepkilerinin doğal olduğunu göstermek.
  • Okul sistemi ile aileler arasında yaşantıların paylaşılmasını sağlamak, böylece iki sistem arasındaki iletişimi geliştirmek.
  • Olumlu başa çıkma yöntemlerini vurgulayarak bunların gerektiğinde kullanılmalarını sağlamak.
  • Çocukların tepkilerinin normale dönmesini sağlamaya uygun bir ortam oluşturarak onların öğrenme ve gelişme kapasitelerini arttırmak.

Pandemi sürecinin başından itibaren gerçekleşmiş olan öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçlarına yönelik bireysel görüşmeler, veli bilgilendirmeleri, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamları ile ilgili öğretmen – veli işbirliğinin desteklenmesini içeren çalışmalar 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devam edecektir. Öğrenci ders gözlemleri, öğrenci ile gerçekleşen bireysel görüşmeler ve veliden alınan geribildirimlerden elde edilen veriler doğrultusunda öğrenci ihtiyacına yönelik psikolojik destek sağlanarak öğrencinin duygusal ve akademik süreçleri desteklenecektir.

Öğrenciler ile uygulanacak olan bireysel ve grup psikososyal destek etkinlikleri ile deneyimleri sonucu yaşadıklarını ve duygularını anlatmaya cesaretlendirme, yaşadıklarını anlamlandırmayı öğrenme ve başa çıkabilme becerileri geliştirme konusunda destek sağlanacaktır.

Psikososyal destek çerçevesinde öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili aile desteği ve ailelere öneriler içeren veli bültenleri düzenli olarak velilerimiz ile paylaşılacaktır. Pandemi sürecinde travmatik yaşantılar ile başa çıkma, öğrenci gelişim özelliklerine göre duygusal ve akademik destek önerileri, aile içi iletişim gibi konularda veli seminerleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlerimize yönelik travma ve travma sonrası yaşantılar ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ile öğretmenlerimizin de ihtiyaçlarını destekleyerek öğrencilerimize yaklaşımları ve öğrenci ihtiyaçlarının gözlemlenmesi ve takibi ile ilgili çalışmalara süreç boyunca devam edilecektir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR