İLKOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PDR Birimi hizmet alanları;

  • Psikolojik Danışma Hizmetleri,
  • Bireyi Tanıma Çalışmaları,
  • Oryantasyon Çalışmaları,
  • Mesleki Rehberlik Çalışmaları,
  • Koruyucu ve Önleyici Bilgilendirme Çalışmaları,

Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda saptanan konularda seminer programları düzenlemekte, bilgilendirici veli bültenleri hazırlamaktadır

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz ilkokulumuzda, okul öncesinden 4. sınıfa kadar, öğrencilerimize ve ailelerine yönelik destekleyici ve önleyici çalışmalar yürütmektedirler. Ayrıca, ana sınıflarımızda Değerler eğitimi / karakter eğitimi programımız yürütülmektedir. Bu program, sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem kir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Öğretmenlerimize yönelik travma ve travma sonrası yaşantılar ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ile öğretmenlerimizin de ihtiyaçlarını destekleyerek öğrencilerimize yaklaşımları ve öğrenci ihtiyaçlarının gözlemlenmesi ve takibi ile ilgili çalışmalara süreç boyunca devam edilecektir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR