Erasmus+

Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus+, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik projeleri desteklemekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlamaktadır.

Erasmus+ Okul Eğitimi stratejik ortaklıkları ise, uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında yaptığı ortaklıklardır.

TED Kocaeli Koleji, 2018-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+ Programına dahil olarak, proje ev sahibi ülkenin (İspanya) başvurusuyla, “The Influence of Emotions in History. A New Tool for Citizenship” adlı proje için kabul almıştır. Mart 2020’den beri dünyada yaşanan pandemi sürecinden dolayı programın bitiş tarihi Ağustos 2021 olarak değiştirilmiştir.

Proje kapsamında İspanya dışında proje ortağı olan ülkelere (İsveç, İtalya ve Yunanistan) hareketlilikler düzenlenmiştir. Projenin amaçları arasında: tarih öğretiminde yeni metotları tanımak ve tanıtmak, insanların duygularının ve eylemlerinin toplumumuzdaki tarihsel olaylara etkisini göstermek, Avrupa’daki okullarla iyi uygulamaları paylaşmak, kültürel etkileşim sağlamak, öğrencilerin İngilizceye yatkınlıklarını ve meraklarını artırmak farklı aksanları duyarak kendilerini geliştirmek ve yabancı dile maruz kalıp, dil gelişimlerini destekleyerek Dünya vatandaşı olmalarına katkı sağlamaktır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM