OKUL ÖNCESİ

Geleceğin kuşakları on parmağında on marifet olan bireyler olmalıdırlar. Hızla gelişen teknolojiye ve değişen dünyaya uyum sağlayabilecek nesiller yetiştirmek zorundayız. Günümüz mesleklerinde iş yapma yöntemleri ve yapısı değişmektedir. Kişinin birden fazla alanda rol aldığı ve uzmanlıkları birbirinden ayıran değişik özelliklerin tek bir pozisyonda birleştiği yeni işler oluşmaktadır. Örneğin, bir bilişim yöneticisinin pazarlama konusunu da bilmesi ya da bir pazarlama uzmanının sosyal medya gibi dijital pazarlama yöntemlerini de etkin bir şekilde kullanması beklenmektedir. 4.0 Endüstri Devrimi ile birlikte gelişmeye başlayan bu yeni akıma iş dünyasında hibrit yani “melez” özellikler denilmektedir.

Öğrencilerin daha erken yaşlardan itibaren “ilgi alanları” diye adlandırılan ve asıl müfredatın dışında, öğrencinin kendisini ifade edebildiği en önemli alan olan “seçmeli dersler” ve “sanat-spor” alanlarını daha etkin hale getirerek daha küçük yaşlarda “hibrit insan” olabilme yolunun açılması gerekmektedir. Örneğin, çevremizde asıl bitirdiği okul Tıp Fakültesi olan ve aynı zamanda aktörlük yapan birçok ünlü insan görebiliriz. Yurtdışında da asıl mesleği mimarlık olan ünlü bir opera sanatçısına ya da gazetecilik eğitimine sahip bir modele rastlayabiliriz.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARNo Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.