PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

PDR uzmanlarımız akademik rehberlik ve mesleki rehberlik, oryantasyon, bireyi tanıma ve üniversite hazırlık süreci ile ilgili temel alanlarda öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir. Lise öğrencisi olmak, ilişki-iletişim sorunları (aile-arkadaş), ergenlik dönemi ile ilgili sorunlar, ders çalışma teknik ve yöntemleri, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, zaman yönetimi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenciler ile yapılan “Akademik Benlik Kavrama Ölçeği”, “Mesleki Yönelim Envanteri”, “Çoklu Zeka Çalışmaları”, “Kendini Değerlendirme Envanteri” vb. çalışmalar ile danışman öğretmenler ve PDR uzmanları işbirliği içinde öğrencileri takip eder. Branş öğretmenlerine ve velilere geri ve ileri bildirim verir.

“PDR Birimi” lise öğrencilerimizin mesleki yönelimlerinde gerçekçi ve sağlıklı kararlar verebilmeleri için profesyonel hizmet sunar. Bireysel görüşmerde öğrencilerin kişilik özellikleri, beklentileri, sosyal yapıları, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda alternatifler üzerinde düşünmeleri sağlanarak eğitim hayatlarının bir sonraki aşaması için en doğru tercihi yapmaları hedeflenir. “Mesleki Gölge Programı” ile öğrencilerimize merak ettikleri ve ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma fırsatı verilir. Bu programda öğrenciler seçtikleri meslek grubunda çalışan bir uzman ile birlikte bir tam gün geçirerek mesleğin yaşantısal anlamda neler gerektirdiği, çalışma koşulları gibi pek çok konuda fikir ve deneyim sahibi olmaları sağlanır. Düzenlenen ‘’Üniversite ve Kariyer Söyleşileri’’ ile öğrenci ve velilerimize alanında uzman kişiler ile sohbet edecekleri ortamlar sunulur. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda saptanan konularda seminer programları düzenlenir, bilgilendirici veli bültenleri hazırlanır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN