EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ

Türk Eğitim Derneği Okulları:

1. Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenen merkezli,
2. Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren,
3. Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,
4. Eğitimin tüm paydaşlarını iletişime ve işbirliğini teşvik eden,
5. Öğrencilerin kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,
6. Veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir ögesi olarak gören,
7. Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan, bir eğitim öğretim anlayışını hayata geçirerek;
8. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
9. Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,
10. Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
11. Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
12. En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
13. Özgüveni yüksek,
14. Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
15. Çevreye duyarlı,
16. Yüksek ahlaklı,
17. Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR