ORTAOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

TED Okulları PDR Bölümü olarak amacımız; okullarımızda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin kendini tanıyan uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak ve karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözebilmeleri için onlara yardımcı olmaktır.

Bu amaçlara ulaşmada öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri ve psikososyal gereksinimleri dikkate alınarak sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir. PDR hizmetlerinde paydaşlarla iş birliği, öğrenci odaklı olma, bireye ve topluma karşı sorumluluk, bilimsellik, gönüllülük, gizlilik, insana ve bireysel farklılıklara saygı temel ilkelerine dayanan bütüncül ve önleyici yaklaşım esas alınmaktadır.

PDR Birimi hizmet alanları;

  • Uyum Çalışmaları
  • Bireyi Tanıma Çalışmaları
  • Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları
  • Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar
  • Psikolojik Danışma Hizmetleri

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR