OYUN TERAPİ

PDR çalışmalarını destekleyici olarak günümüzde dünya literatüründe etkin bir yere sahip Deneyimsel Oyun Terapisi öğrencilerimizin duygularının ve davranışlarının nedensel analizlerinin yapılabilmesi ve iletişim becerilerini geliştirmek amacı ile 2019-2020 eğitim yılından itibaren oyun terapisi odasında uygulanmaya başlanmıştır. Oyun Terapisi, çocukların isimlendiremedikleri düşüncelerinin ve çözümleyemedikleri duygularının oyunlar aracılığıyla gözlemlenmesi ve geri bildirimlerinin gelişim dönemlerine göre sınıflandırılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemle, sözlü ve sözsüz ifade ve davranışların bilimsel değerlendirmesi yapılarak, eğitimde izlenecek yol haritalarının belirlenmesi desteklenmektedir. TED Kocaeli Koleji’nde, oyun terapisi eğitimi almış olan PDR uzmanları tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren Anasınıflarımızın öğrencilerine Oyun Terapi uygulamasına başlanmıştır.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR