FARK YARATAN ULUSLARARASI PROGRAMLAR

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi programı,  5 yaş öğrencilerinin kazanım ve becerilerinin arttırmak amacı ile her zaman Fark yaratan programlarla zenginleştirilmiştir. Yıllar içinde P4C (Çocuklar için Felsefe), Günlük Yaşam Becerileri,” PBL (Project Based Learning) Proje Tabanlı Öğrenme “ gibi  farklı programlar eğitim anlayışımızın bir parçası olmuştur. Son olarak Sınıf öğretmenlerimizin aldığı eğitim sonrasında TED Kocaeli Ana sınıflarının eğitim programına GEMS (Great Explorations İn Math And Science-Matematik Ve Fende Büyük Buluşlar) adlı yardımcı programın etkinlikleri dahil edilmiştir.

 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy For Children – P4C)

“Çocuklar için Felsefe” (Philosophy for Children – P4C ) Yenilikçi eğitim modelleri arasında dünyada ilk sıralarda yer alan bir eğitim yöntemidir.1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatır.

P4C yönteminde Öğretmen Focilitator (Kolaylaştırıcı) olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen bir “soruşturma grubu” oluşturulur. Kolaylaştırıcı, soruşturmayı kontrol altında tutmaz. Çocuklar soruşturma sırasında, sorular sormaya, sorular üzerinde düşüncelerini ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye yönlendirilirler. Temel hedef, felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçeklesen tartışmalarla, soruşturan bir topluluk oluşturarak, çocuklara sorgulamayı, dinlemeyi, görüş geliştirmeyi, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi öğretmektir.

Dünyada çok yaygın olan bu hareket, ülkemizde de yenilikçi eğitim sistemlerine açık anaokulları tarafından hızla uygulanmaya başlamıştır. Çok güçlü bir soru sorma zekâsı potansiyeline sahip okul öncesi çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından P4C uygulamaları son derece önemlidir.

 

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ VE MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Her hafta bir ders saatinde yapılmaya başlanan “Günlük yaşam becerileri alıştırmaları” ile öğrenciler:

Hayata dair deneyimleri yaşayarak kazanırlar. Kendi sınırlarını ve yeterliliklerini   geliştirmeyi öğrenir, böylece yaratıcılıklarının ve kendi güçlerinin farkına varırlar. Yaptıkları ile işe odaklanma ve çalışmayı sonuna kadar devam ettirme alışkanlığı geliştirirler, sorumluluk almayı öğrenirler.

Öğrenciler “Mutfak etkinlikleri” çalışmaları sırasında hazırlıklarda yer alarak planlama yapmayı, uygulama sürecinde de çeşitli becerilerini kullanmayı ve yeni yetkinliklerle donanma fırsatı buluyorlar. Gruplama, sıralama, ölçme, tartma çalışmaları sırasında yeni kavramlar öğreniyorlar ve bildiklerini pekiştiriyorlar. Çeşitli araç gereçleri kullanarak zihin ve el becerilerini güçlendiriyorlar.

Günlük yaşam becerileri ve Mutfak etkinlikleri sırasında İngilizce öğretmenlerimiz öğrencilere eşlik ederek öğrendikleri kelime ve komutları günlük hayat akışında kullanma fırsatı veriyorlar.

 

GEMS (Great Explorations in Maths and Science)
FEN VE MATEMATİKTE BÜYÜK BULUŞLAR

GEMS Programı California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı Fen merkezi tarafından oluşturulmuş ve sürekli geliştirilmeye devam eden bir programdır. 1984 yılından bu yana okullarda Fen ve Matematik derslerinde tamamlayıcı-yardımcı bir program olarak kullanılmaktadır. Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır

Programın temel hedefi ve baştaki oluşturulma amacı öğrencilerin uygulama yöntemi ile daha iyi öğrendiklerini göstermektir.

Anaokulundan liselere kadar her kademedeki öğrenciler için farklı aktiviteler içermektedir. Bu aktivitelerin amacı ise öğrencilerin merakını uyandırarak, deney ve gözlem yapmalarını, sorgulayarak, işbirliği içinde tecrübe kazanmaya yöneltmektir. Fen ve Matematiğin korkulacak değil, eğlenerek öğrenilecek , merak edip keşif yapılacak bir alan olduğunu göstermektir. Bu yollarla kalıcı öğrenme sağlanmaktadır.

Yetmişin üzerindeki GEMS öğretmen kılavuzları, Fen ve Matematik ile ilgili farklı konuları ele alarak öğrencilere farklı çalışma alanları sunuyor. Ağaç Evler, İnşa Et Festivali, Filler ve Yavruları, Karışımlar ve Çözeltiler, Arı Kovanı, Baloncuk Festivali, Uğur Böcekleri, Karasal Yaşam Alanları, Yumurtadan Çıkan Hayvanlar, Sıvılar Bunlardan Sadece Bir Kısmı.

 

PBL (Project Based Learning)-PROJE TABANLI ÖĞRENME

Anaokulunda uygulanan proje tabanlı eğitim, küçük yaştaki çocuklara öğrenmeyi keşfetme, işbirliği yapma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu pedagojik yaklaşım, çocuklara sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda öğrenme sürecine katılım ve etkileşimle öğrenme isteği aşılar.

Proje tabanlı eğitim çocuklara öğrenmeyi etkileşimli ve uygulamalı bir şekilde deneyimleme imkanı sunar. Çocuklar, belirli bir konu veya tema etrafında kendi projelerini oluşturarak öğrenme sürecini yönlendirirler. Bu projeler, çocukların sorun çözme, araştırma yapma ve yaratıcılıklarını kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çocuklar projeleri üzerinden kendi ilgi alanlarını keşfederken özgüven kazanır ve öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirirler.

Bu eğitim yaklaşımı, çocuklara sadece bilgiyi ezberleme değil, aynı zamanda anlama, sorgulama ve kendi öğrenme süreçlerini yönlendirme fırsatı tanır. Bu da onların gelecekteki öğrenmeye olan tutkularını ve bağlılıklarını artırarak, öğrenme sürecini ömür boyu sürdürebilecekleri bir temel üzerine inşa etmelerine yardımcı olur.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILARHIZLI ERİŞİM

BİZİ TAKİP EDİNNo Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.