OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI

TED Kocaeli Koleji, Okul Öncesi kademesinde, Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitim Programıyla, Türk Eğitim Derneğinin Okul Öncesi Eğitim Programı bütünleştirilerek uygulanmaktadır.
TED Kocaeli Koleji okul öncesi kademesinde bir 4 Yaş, beş 5 Yaş grubu olmak üzere altı eğitim sınıfı bulunmaktadır. 4 Yaş gruplarında sınıf mevcudu 18, 5 Yaş gruplarında ise 20’dir.
Eğitim kadrosu, okul öncesi alanında lisans mezunu öğretmenler ve branş öğretmenleri ile yardımcı elemanlardan oluşmaktadır. Bu kadro, öğrenci farklılıklarını gözönünde bulunduran bir yaklaşımla, öğrencilerin temel becerilerinin ve öğrenci tutumlarının olumlu yönde geliştirildiği bir program uygulamaktadır.
4-5 yaş grubu öğrencilerin kazanımlarının daha da çoğaltılması amacıyla Okul Öncesi Programı, fark yaratan programlarla zenginleştirilmiştir. Okul Öncesi Programı, “öğretmenlerin sadece müfredatı uyguladığı, öğrencilerin ise yalnızca anlatılanları dinlediği ve tekrarladığı eğitim modeli” uygulamasından tamamen farklı, 21. Yüzyıl dünya vatandaşlarını yetiştirmek üzere hazırlanmış bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

4 ve 5 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖĞRENME BECERİLERİ

Çocuklar, hayatları boyunca edindikleri tüm davranış biçimlerini %70 oranında 0-6 yaş döneminde kazanırlar. Bu nedenle bu yaş aralığındaki eğitim ve öğretim çok önemlidir.
Dört yaşındaki çocuklar öğrenme konusunda daha çok otokontrol ve beceri sahibidir. Oyunları daha karmaşık ve daha hayalcidir ve oyunlarını daha uzun bir süre devam ettirebilirler. Ayrıca plan yapabilir ve görevlerini tamamlayabilirler. Dil becerileri de hızlı gelişir. Karmaşık ve birleşik cümlelerle iletişim kurmaya başlarlar, çok az telaffuz hatası yaparlar ve kelime bilgilerini her gün arttırırlar. Çok aşamalı talimatları izleyebilir ve gördükleri şeyler için yapılan açıklamaları anlayabilirler.
Beş yaşındaki çocuklar yaratıcı ve istekli problem çözücülerdir. Bir işin nasıl yapılacağı, uzun vadeli ya da daha soyut zorlukların nasıl çözüleceği konusunda gittikçe daha yaratıcı fikirler önerirler. Beş yaşındaki çocukların dil becerileri iyi gelişmiştir. Sözcükleri doğru telaffuz ederler, karmaşık ve bileşik cümleler kurarak konuşurlar, dilbilgisini büyük ölçüde doğru kullanırlar ve hızla artmaya devam eden iyi bir sözcük dağarcıkları vardır.
TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı, işte bu gerçeklerden hareketle oluşturulmuştur.

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ ALIŞTIRMALARI

Her hafta bir ders saatinde yapılmaya başlanan “günlük yaşam becerileri alıştırmaları” ile öğrenciler;
Hayata dair deneyimleri yaşayarak kazanırlar. Kendi sınırlarını ve yeterliliklerini geliştirmeyi öğrenir; böylece yaratıcılıklarının ve kendi güçlerinin farkına varırlar. Yaptıkları işe odaklanma ve çalışmayı sonuna kadar devam ettirme alışkanlığı geliştirirler. Örneğin; Şubat ayı sonunda 4 yaş grubu öğrencileri, Manav Reyonunu ziyaret ettiklerinde, günlük alışverişin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldular. Mutfak etkinliğinde yapılacak olan sebze çöp şiş için gereken malzemelerin görsellerinin bulunduğu alışveriş listelerini kontrol ederek, sebzeleri sayarak seçme ve tarttırma fırsatı buldular. Bunun yanısıra, “yapraklı, kabuklu, çekirdekli mevsim meyve sebzelerini” tanıdılar, “alışveriş adabını” öğrendiler, “kilogram, terazi vb. kavramların” kullanımı gibi becerileri yaşayarak öğrendiler. Ayrıca native öğretmenler günlük yaşam becerileri alıştırmalarına da “eşlik” etmektedirler.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR