TED KOCAELİ KOLEJİNDE İNGİLİZCE

TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış, K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini göz önüne alarak uygulanan TED K12 İngilizce müfredatı, günümüzün değişen koşullarına paralel olarak iki yılda bir yenilenmektedir.

Türk Eğitim Derneğinin, yabancı dil politikası olarak benimsediği geliştirici, destekleyici ve paylaşımcı yaklaşımın amacı; İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

TED Kocaeli Kolejinde İngilizce öğretiminin temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur ve tüm seviyelerde yabancı dil öğretimi öğrenci odaklı, öğrenme ve eleştirel düşünme temelleri üzerine yapılandırılmıştır.

Yabancı dil öğretimi kapsamında, 21. yüzyıl becerileri olarak nitelendirilen ve öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey düşünme becerileri de edindirmek ve geliştirmek üzerine kurulu bir anlayış benimsenmektedir. Öğrencilerimiz dili öğrenme ve geliştirme sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği yapma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri doğal olarak geliştirirler. Bu anlayış yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleşir ve öğrenilen dil bir ders olmaktan öteye doğal bir sürecin parçası haline gelir.

Öğrencilerimiz derslerde kullanılan metinler ve kitaplar aracılığı ile farklı alanlardaki bilgilerine katkı sağlar ve müfredatlar arası bağ kurma ayrıcalığı yaşarlar. Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya ve fen gibi alanlara ait bilgilerin İngilizce olarak öğrencinin karşısına çıkması hem bilgi birikimi hem de İngilizcenin farklı bir boyutta pekiştirilmesi yönünde fayda sağlamaktadır.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda bilgisayar ve internet destekli programlar eşliğinde ve yabancı öğretmenlerimizin de desteği ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin İngilizceyi hayatlarının bir parçası olarak görerek hedef dilde konuşmaları, kitap okuma, yazma, araştırma ve sunum yapma, program seyretme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlayacak ders içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra yurt dışı programlarıyla öğrencilerimizin hem yabancı kültürleri tanıma hem de öğrendikleri dili doğal ortamlarında kullanma fırsatı yaratılır.

Okullarımızda İngilizce dil eğitimi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde TED Genel Merkezi tarafından verilen sınavlarla izlenir. Ayrıca 4. sınıftan itibaren öğrencilere İngilizce seviye tespit sınavı uygulanarak, sınav sonunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim- öğretim yılı suresince öğrencilere İngilizce Destek Programı uygulanır.

Öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine uygun uluslararası sınavlarda rahatlıkla başarı gösterebilmelerine hazırlamak da hedeflerimiz arasındadır. İlkokulda Cambridge STARTERS, MOVERS ile başlayan hazırlıklar, ortaokulda KET, PET sınavlarıyla devam eder. 11. Sınıf sonu itibariyle öğrencilerimizin IELTS (The International English Language Testing System) veya TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavına girmeleri hedeflenmektedir. Bu sınavlara ait sertifikalar yurt içindeki birçok üniversitenin hazırlık sınıfını atlama veya yurt dışında bulunan üniversitelere başvuruda ön koşul olarak kabul gören belgelerdir.

TED Kocaeli Kolejinde farklı seviyelerde İngilizce yürütülen kulüpler ile öğrencilerimiz müfredat dışında dil becerilerini kullanabilmekte ve geliştirebilmektedirler. JMUN (Junior Model United Nations), MUN (Model United Nations) , GCC (Global Citizenship Club) ve DI (Destination Imagination) kulüp çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışı platformlarda farklı ortamlarda dili kullanarak kendilerine olan güvenlerini geliştirme fırsatını yakalarken bilgi ve tecrübelerini arttırırlar.

İNGİLİZCE FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK DERSLERİ
Okulumuzda 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde İngilizce ders saatlerine ek olarak fen ve matematik dersleri de haftada birer saat olmak üzere İngilizce işlenmektedir. Fen dersinde öğrencilerimiz bir taraftan terminolojiyi öğrenirken diğer yandan müfredata paralel işlenen konular İngilizce özetlenmekte, deneyler, etkinlikler, animasyon ve videolar ile pekiştirilmektedir. Verilen ödevlerde de konularla ilgili İngilizce sorulara yer verilmektedir. İngilizce işlenen matematik dersinde ise yine müfredata paralel terminoloji öğretilmekte ve konu özetleri yapılmaktadır. Ders konuları İngilizce video ve oyunlar ile desteklenmekte ve ödevler ile tekrar yapılması sağlanmaktadır.

TED KOCAELİ KOLEJİNDE İKİNCİ YABANCI DİL
Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca sunulmaktadır. Öğrenilen her bir dil iletişim bağlarını güçlendirirken sosyal ve kariyer hayatında bireyi birkaç adım öne taşır.
İkinci Yabancı Dil Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenir :

  • İkinci yabancı dilde etkili iletişim kurmak,
  • Öğrendikleri dile ve kültüre olumlu duygular ve öğrenme hevesi ile yaklaşmak,
  • Dil öğreniminin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun farkına varmak.

İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca
Avrupa Birliği ülkeleri içinde en çok konuşulan dil olarak Almanca ön plana çıkmaktadır. Almanya’nın dünyanın en gelişmiş ekonomisine ev sahipliği yapıyor olması, bilimsel alanda, ticari alanlarda Almancanın çok yaygın olması ve mühendislik, biyokimya, astronomi, fizik, psikoloji ve sanat tarihi gibi alanlarda yaygın olması öğrencilerimizin bu dili seçmesi konusunda önem taşımaktadır.

İkinci Yabancı Dil Olarak İspanyolca
Almanca gibi İspanyolca da dünyanın en çok kullanılan dilleri arasında yer almakta ve yaklaşık 400 milyon kişinin ana dili olma özelliği taşımaktadır. İspanyolca; seyahat endüstrisi, iletişim, gazetecilik, internet dünyası ve ekonomi gibi alanlarda oldukça yaygın ve önemli bir dil olarak kabul edilmektedir.
Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak ilkokul 1. sınıftan itibaren Almanca, 5.sınıftan itibaren seçmeli olarak Almanca ve İspanyolca öğrenmektedirler. Amacımız, öğrencilerimize yeni bir dil öğretirken onun kültürünü tanıma yolunda motive etmek ve çok dilli olmanın avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktır. Dört dil becerisine; yazma, konuşma, dinleme, okumaya eşit oranda odaklanan programın içinde doğru dilbilgisini kullandırmak da başka bir hedefi oluşturmaktadır. Eğitim programlarımız Avrupa Dil Çerçeve programı kriterlerine göre hazırlanmıştır. Tıpkı İngilizce derslerimizde olduğu gibi okulumuzda uygulanan ikinci yabancı dil eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız yurt dışı merkezler tarafından belgelenmesi amacıyla öğrencilerimiz FIT (Goethe Enstitüsü) ve DELE (Cervantes Enstitüsü) sınavlara hazırlanmaktadır.

ATATÜRK KÖŞESİ
BAĞLANTILAR