ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğretim yılı başında öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda belirlenmiş olan kulüpler öğrencilere sunulur. En az sekiz öğrencinin seçmesi durumunda kulüp çalışmalarına başlanır. Kulüp çalışmalarında devam zorunluluğu vardır. Bazı kulüp çalışmaları kulüp saatine ilave olarak ders saatleri dışında ek çalışmalar yapar. 

 

Aşağıda belirtilen kulüpler 2017-2018 öğretim yılı itibariyle en az bir öğretim yılı aktif çalışma yapmış kulüplerimizdir. 

 

Akıl Oyunları Kulübü 

Çeşitli grup oyunları ve bireysel oyunlar ile kulüp öğrencilerimizin problem çözme, olasılıklar mantığını anlama, ayırt etme ve anlama, dikkatli ve öngörülü olma, zaman yönetimi, organizasyon ve mücadele etme becerileri gelişmektedir.

Öğrencilerimiz “Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi” almış öğretmenlerimizle çalışmaktadır. Hedefimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil etmektir. 

 

Anatomi Kulübü 

İnsan anatomisi ve fizyolojisi incelenerek tıp ve sağlık alanında benzeri mesleklere ilgi duyan ve bilim okuryazarı öğrencilerimizin tercih ettiği bir kulüptür. “Vücudumuzdaki Sistemler” konusu araştırılıp öğrenildikten sonra hayvanlara ait kalp, beyin, akciğer, böbrek, karaciğer, göz gibi organlar yakından incelenir. Günümüzün yaygın hastalıkları hakkında bilgi edinilerek tedavisi için yapılacak çalışmalar öğrenciler tarafından araştırılır. Teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği çalışmalarda öğrencilerimiz organların anatomik yapılarını görerek, yapı-görev arasındaki ilişkiyi çok daha iyi kavrayabilmektedir. 3D videolar, uygun cerrahi operasyonlar izlenerek konular pekiştirilir. 

 

Basketbol Kulübü 

Basketbol Kulübünün amacı, öğrencilerimize seviyelerine uygun, gelişimlerini destekleyici

antrenmanlar ve oyunlar ile maksimum performansı kazandırmaktır. Kulüp çalışmalarında öğrencilerin bireysel becerileri geliştirilirken takım ruhu ile hareket etme becerisi ön plana çıkarılır. Ayrıca, liderlik ve stratejik düşünme becerileri üzerine de çalışmalar yapılır. 

 

Bilişim Kulübü 

Bilişim kulübünde öğrencilerimiz grafik tasarım ve video montaj konularında kendilerini

geliştirmektedirler. Çalışmalarımızın ilk aşamasında öğrencilerimiz profesyonel görsel tasarım programı olan “Adobe Photoshop Cs6” programını kullanmayı ve fotoğraf düzenleme tekniklerini öğrenmektedirler. Her hafta belirlenen konu veya kullanılacak araç takımı için örnek fotoğraflar 

incelenmekte ve belirlenen araç kullanılarak fotoğraf düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz ile birlikte afiş-poster gibi tasarımlar yapılmaktadır. Çalışmalarımızın ikinci aşamasında ise video düzenleme programı olan “Movavi Video Suite 2020” programı ile öğrencilerimiz video düzenlemenin inceliklerini ve ayrıntılarını öğrenmektedirler. Haftalık olarak belirlenen konular ile ilgili gerekli materyalleri önceden hazırlayan öğrencilerimizle çok çeşitli video kurguları oluşturulmaktadır. 

 

Dans Kulübü 

Dans Kulübü öğrencileri profesyonel eğitmenler eşliğinde çalışır. Yapılan çalışmalar bedeni tanıma ve 

kullanma farkındalığını sağlar. Esnek ve güçlü bir postür, zarif bir beden formu oluşturmak için 

çalışmalar yapılır. Kişinin kendini rahat ifade etmesine yardımcı olur. Kulüp öğrencilerimiz dans

festivallerine ve yarışmalara katılır. 

 

Destination Imagination Kulübü 

Destination Imagination çalışmaları gençlerin hem okulda hem de ileride kariyerlerinde başarılı 

olabilmeleri için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmektedir. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, 

sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme 

programı uygulanan kulüp çalışmaları ile öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları 

yaratılmaktadır. Öğrenciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması, problem çözme, risk alma, 

proje yönetimi, sabır, özgüven gibi beceriler kazanmaktadır. 

Her yıl DI yetkilileri eğitimciler ve endüstri uzmanlarıyla birlikte çalışılarak STEAM, sanat, sosyal girişimcilik ve erken öğrenme alanlarını destekleyen yedi yeni akademik görev geliştirir. Öğrenciler seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır, öğrenir ve tasarlar. Görevleri üzerinde çalışırken öğrenciler, fikirlerini gerçekleştirdikleri, başarısızlıklardan ders aldıkları, problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreci öğrenir. Görev programına dahil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde dünya finallerinde gerçekleştirir.

 

Dünya Vatandaşlığı Kulübü 

Dünya Vatandaşlığı Kulübü (Global Citizenship Club) kapsamında öğrencilerimiz TED Üniversitesi 

Dünya Vatandaşlığı Yan Dal Programındaki 9 ders içeriğinin uyarlanmasıyla çalışmalar yapmaktadırlar. 

Kulüp dili İngilizcedir. Dünya Vatandaşlığı Kulübünün amacı öğrencilerimizin dünya sorunları 

hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve 

öğrencilerimizde sorumluluk bilincini geliştirmektir. Bunun yanı sıra kulüp kapsamında yapılan 

çalışmalara öğrencilerimizi üniversite ortamına hazırlamakta ve akademik ortamda İngilizce konuşma 

ve yazma becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimiz Dünya Vatandaşlığı Kulübü kapsamında her yıl 

bir TED Okulunda gerçekleştirilen zirveye katılıp, çalışmalarını paylaşarak interaktif etkinliklere 

katılma imkanı bulmaktadır. 

 

Fotoğrafçılık Kulübü 

Fotoğrafçılık Kulübü, öğrencilerimizin özel olarak fotoğrafta, genel olarak da sanatta kişisel gelişimini sağlamayı amaçlamıştır. Öğrenciler öğrendiği yeni bakış açıları ile sıradandan estetik değere, aleladeden sanatsal zevke perspektif geliştirir. Kulüp, kendi içinde teorik ve pratik eğitimler sunarak fotoğrafçılık sanatında gelişme imkânı sunmaktadır. “Temel Fotoğraf Eğitimi”, “Kompozisyon Eğitimi”, “Fotoğrafçı Okumaları” bu eğitimlerden bazılarıdır. Eğitimler öğrencilerimize belli bir temel eğitim sağlamanın yanı sıra fotoğraf sanatı ve felsefesi ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve güncel fotoğraf konuları üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirebileceği seviyeli bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefler. Yıl boyunca okul içinde ve dışında belirlenen temalar ışığında fotoğraf çekimi etkinlikleri gerçekleştirmek ve bunları sergilemek kulübümüzün diğer faaliyetlerinden sadece birkaçıdır. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi ve Goyang Global High School iş birliği kapsamında kulüp öğrencilerimiz bu yıl fotoğraf çekim etkinlikleri için “Geleneksel Mimari” temasını belirlemiştir. Kulüp öğrencilerimiz Güney Koreli öğrencilere kendi tarihlerini fotoğraflar ile tanıtmayı planlamaktadır. 

 

İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü 

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında öğrenciler 9. sınıfta inovasyon kulübüne katılırlar. Kulübün çatısı altında öğrenciler araştırma yaparak ve yaratıcı fikirler geliştirerek sorunlara çözüm 

üretmektedirler. Öğrencilerimiz kendi küçük ölçekli şirketlerini kurarak şirketin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturur, organizasyon yapısını kurar, fizibilite çalışması yapar, hedef kitlesini belirlerler ve ürün / hizmet geliştirir. 

Öğrencilerimiz her yıl Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi eğitmeninden aldıkları “İnovasyon ve Girişimcilik” eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alırlar. 

Öğretmenlerinin rehberliğinde yıl içinde tasarladıkları inovatif ürünleri ve iş planları ile birlikte TED Ankara Kolejinde mayıs ayında yapılan “İnovasyon ve Girişimcilik Fuarı”nda sergilerler. Ayrıca geliştirdikleri ürünlerle birlikte diğer ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.

 

Kültür Kulübü 

Kültür Kulübü öğrencileri dünya üzerindeki farklı medeniyetlerin ve toplumların yaşam tarzı haline gelmiş maddi ve manevi tüm unsurları incelerler. Bu kapsamda Dünya üzerinde kültürel unsur olarak nitelendirilebilecek fiziki özelliklerin yanı sıra gelenekler, yaşam tarzları, inanç ve değerler ile dünya görüşü gibi beşeri özellikler hakkında da bilgi sahibi olup, edindikleri bilgiler ile kendi görüşlerini özgür bir düşünce ortamında ve eleştirel bir bakış açısıyla sentezlerler. Aynı zamanda kulüp öğrencileri, Güney Kore’deki Goyang Global High School ile kültürel paylaşım üzerine çeşitli projeler yürütmekteler. Bu projeler; dans, edebiyat, tarih ve kültürel mekânların tanıtımı üzerinde şekillenmektedir. Öğrenciler projelerini geliştirmek için kendi kültürlerini detaylı olarak araştırmakta ve Kore’deki arkadaşlarına sunmak için yaratıcı materyaller geliştirmektedirler.  

 

Masa Tenisi Kulübü 

Masa Tenisi Kulübü, öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunur, el-göz koordinasyonuna destekle beraber, yarışma psikolojisini ve yenme yenilme duygularını geliştirir. Hızlı düşünebilme yeteneğini arttırır. Bir saatlik masa tenisi oyunu ile 300 – 400 kalori harcamakla birlikte, vücuda çeviklik ve hareket kazandırmaktadır. Aynı zamanda doğru teknik ve ısınma ile uygulandığı zaman, pek çok spor dalına göre sakatlanma riski çok azdır. Öğrencilerimiz Masa Tenisi Kulübü kapsamında okul içinde düzenlenen müsabakalara katılır ve il genelinde yapılacak olan turnuvalarda da okulumuzu temsil eder. 

 

MUN Kulübü 

MUN (Model United Nations) – Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır. Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır. Dünyanın farklı şehir ve ülkelerinden gelen delegeler için iletişim dili İngilizce olup kültürel etkileşim çerçevesinde paylaşım içinde olunur. Öğrenciler dünya meselelerine farklı bir bakış açısı ile bakar. Öğrencilerin genel kültür seviyesi artar ve öğrenciler araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli akademik beceriler edinir ve geliştirirler. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi MUN Kulübü öğrencileri 2017 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok konferansa katılmış ve belirtilen becerileri geliştirme olanağı bulmuşlardır. MUN Kulübü öğrencileri 2021 yılında çevrim içi olarak düzenlenen MITMUNC (Massachusetts Institute of Technology MUN) ve YMUNA (Yale University MUN Asia) konferanslarına katılmışlardır. 

 

Orkestra Kulübü 

Orkestra Kulübü çalışmalarının amacı, öğrencilerimize seviyesine uygun parçaları çalabilme fırsatı vererek çalgı çalabilme yeteneğini pekiştirmek, birlikte müzik yapma alışkanlıklarını desteklemek ve öğrencilerin müzikalitelerinin gelişmesini sağlamaktır. Orkestra Kulübü 9 ve 10. sınıflardan enstrüman yeterliliği olan öğrencilerimizden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda gerçekleştirilen önemli gün ve haftalarda görev almakla beraber, öğretim yılı içerisinde kendi repertuvarlarını oluşturarak konserlere ve yarışmalara hazırlanmaktadırlar. 

 

Robotik Kulübü 

Robotik Kulübü olarak temel amacımız öğrencilerimizin Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik(STEAM) alanlarında gelişimlerini sağlamaktır. Bu kulüp kapsamında hareketli ve programlanabilir lego modelleri kullanılarak sezon için verilen görevleri yerine getiren otonom robotlar tasarlanmaktadır. Robotik Kulübünde takım çalışmasına önem verilmektedir. 

Kulüp öğrencileri aralarında görev dağılımı yaparak, bir kısmı, robotun mekanik tasarımı yapılırken ilgili görevleri yerine getirecek programları yazarken, diğer öğrenciler, temaya uygun araştırma ve proje geliştirme sürecini yürütürler. Robotik, proje ve özdeğerler kategorilerinde çalışmalarını yürüten öğrencilerimiz her yıl düzenlenen “Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League” turnuvasına katılıp okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler.

 

TED-Ed Kulübü 

Dünyanın en büyük konferans platformu olan Teknoloji, Eğlence ve Dizayn TED dünya çapında okullar için başlattığı TED-Ed Kulüp faaliyeti, okulumuz öğrencileri tarafından yenilikçi fikirlerini TED tarzı konuşmalarla yaymaya hazırlanıyor. Bu faaliyetler kapsamında öğrencilerimiz, TED-Ed tarafından sağlanan müfredat doğrultusunda sunum hazırlama, topluluk önünde konuşma, video hazırlama, animasyon ve çeşitli dijital çalışmalar yapma becerilerini geliştirme fırsatı elde ederler. Kulüp çalışmalarında ve sunumlarda kullanılan dil İngilizce olmakla beraber, öğrencilere ikinci yabancı dillerini de kullanabilecekleri fırsatlar yaratılır. 

 

Tiyatro Kulübü 

Tiyatro Kulübü öğrencilerimiz Kocaeli Şehir Tiyatrosu iş birliği ile iki profesyonel eğitmen ile çalışmaktadır. Öğrencilerimiz doğru, etkili ve güzel konuşma, beden dilini kullanma, iletişim ve etkileşim, kurallara uyma, sorumluluk gibi pek çok konuda bilgi ve beceri sahibi olurlar. Tüm yıl boyunca hazırladıkları oyunu okul içinde ve okul dışında sahnelerler. Tiyatro Kulübümüz 2017-2018 öğretim yılında “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu, 2018-2019 öğretim yılında “İstanbul Efendisi” oyununu sahnelemiştir. 

 

Voleybol Kulübü 

Voleybol Kulübümüz, öğrencilerimizin voleybola olan ilgilerinin arttırılmasını, voleybola özgü hareketlerin öğrenilmesini, birlikte hareket etme becerilerinin geliştirilmesini ve takım oyununun önemini kavrayıcı çalışmaların yapılmasını amaçlar. Voleybol, beden kontrolü sağlamak açısından oldukça yararlıdır. Voleybol öğrencide görev ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Aynı zamanda Voleybol Kulübünde okul takımlarına öğrencileri hazırlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Yazılım Kulübü 

Yazılım alanına ilgili öğrencilerimiz algoritma ve programlama dilleri eğitimi alırken aynı zamanda güncel teknolojiler ve yenilikçi projeleri inceleme imkanı da bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz yapay zeka, veri madenciliği, görüntü işleme, web, masaüstü ve mobil uygulamalar hakkında bilgi edinmektedirler. Yazılım kulübünde programlama temeli olmayan öğrencilerimiz için temel algoritma eğitimi ve daha sonra popüler programlama dillerinden olan C# programlama dili eğitimi verilmektedir. Uygulanan örnek projeler ile yazılım dünyasına ilk adımı atmakta olan öğrencilerimiz ihtiyaç doğrultusunda gerekli yazılımlar yazmakta ve yazılım projeleri geliştirmektedirler. Belirli bir seviyeye gelen öğrencilerimiz ile ek çalışmalar yapılarak liseler arası programlama yarışmalarına (KODFL ve CODEFEST) katılım sağlanmakta ve ulusal düzeydeki yazılım proje yarışmalarına katılacak olan öğrencilerimize rehberlik edilmektedir. 

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü 

Güneş sistemi ve ötesindeki gök cisimlerine ilgi duyan öğrencilerimizin dahil olduğu Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü çalışmaları ile öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda çevresindeki olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirmelerine, yaşanan olayları sorgulamalarına ve evreni anlamlandırmalarına katkı sağlamaktadır. Kulüp çalışmalarında; astronomide temel bilgiler, güneş ve güneş sistemi, öte gezegenler ve dünya dışı hayatlar, yıldızlar bilgisi ve yıldızların yaşamı, astronominin penceresinden bilim tarihine bakış konu başlıkları ele alınır. Mitolojik hikayeler incelenir, uzay cisimleri araştırılır, uzay araştırmalarıyla ilgili makaleler incelenir ve akademisyenler ile söyleşiler yapılır.

 

➥ Yüzme Kulübü 

Yüzme Kulübünde öğrencilerimiz havuz kurallarını öğrenirler, yüzme sporuna özgü malzemeleri bilirler ve tanırlar. Yüzme Kulübünde öğrencilere doğru yüzme teknikleri öğretilmektedir. Ayrıca sporcu öz disiplini alan öğrencilerimiz sorumluluk alma ve günlük yaşantısını programlama becerilerini geliştirmektedir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.