ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğretim yılı başında öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda belirlenmiş olan kulüpler öğrencilere sunulur. En az sekiz öğrencinin seçmesi durumunda kulüp çalışmalarına başlanır. Kulüp çalışmalarında devam zorunluluğu vardır. Bazı kulüp çalışmaları kulüp saatine ilave olarak ders saatleri dışında ek çalışmalar yapar. 

 

Aşağıda belirtilen kulüpler 2017-2018 öğretim yılı itibariyle en az bir öğretim yılı aktif çalışma yapmış kulüplerimizdir. 

 

Akıl Oyunları Kulübü 

Çeşitli grup oyunları ve bireysel oyunlar ile kulüp öğrencilerimizin problem çözme, olasılıklar mantığını anlama, ayırt etme ve anlama, dikkatli ve öngörülü olma, zaman yönetimi, organizasyon ve mücadele etme becerileri gelişmektedir. Öğrencilerimiz “Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi” almış öğretmenlerimizle çalışmaktadır.

Hedefimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil etmektir. 

 

Bilişim Kulübü 

Bilişim kulübünde öğrencilerimiz grafik tasarım ve video montaj konularında kendilerini geliştirmektedirler. Çalışmalarımızın ilk aşamasında öğrencilerimiz profesyonel görsel tasarım programı olan “Adobe Photoshop Cs6” programını kullanmayı ve fotoğraf düzenleme tekniklerini öğrenmektedirler. Her hafta belirlenen konu veya kullanılacak araç takımı için örnek fotoğraflar incelenmekte ve belirlenen araç kullanılarak fotoğraf düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz ile birlikte afiş-poster gibi tasarımlar yapılmaktadır.

Çalışmalarımızın ikinci aşamasında ise video düzenleme programı olan “Movavi Video Suite 2020” programı ile öğrencilerimiz video düzenlemenin inceliklerini ve ayrıntılarını öğrenmektedirler. Haftalık olarak belirlenen konular ile ilgili gerekli materyalleri önceden hazırlayan öğrencilerimizle çok çeşitli video kurguları oluşturulmaktadır. 

 

Dans Kulübü 

Dans Kulübü öğrencileri profesyonel eğitmenler eşliğinde çalışır. Yapılan çalışmalar bedeni tanıma ve kullanma farkındalığını sağlar. Esnek ve güçlü bir postür, zarif bir beden formu oluşturmak için çalışmalar yapılır. Kişinin kendini rahat ifade etmesine yardımcı olur. Kulüp öğrencilerimiz dans festivallerine ve yarışmalara katılır. 

 

Destination Imagination Kulübü 

Destination Imagination çalışmaları gençlerin hem okulda hem de ileride kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmektedir. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı öğrenme programı uygulanan kulüp çalışmaları ile öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratılmaktadır. Öğrenciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması, problem çözme, risk alma, proje yönetimi, sabır, özgüven gibi beceriler kazanmaktadır. 

Her yıl DI yetkilileri eğitimciler ve endüstri uzmanlarıyla birlikte çalışılarak STEAM, sanat, sosyal girişimcilik ve erken öğrenme alanlarını destekleyen yedi yeni akademik görev geliştirir. Öğrenciler seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır, öğrenir ve tasarlar. Görevleri üzerinde çalışırken öğrenciler, fikirlerini gerçekleştirdikleri, başarısızlıklardan ders aldıkları, problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreci öğrenir. Görev programına dahil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde dünya finallerinde gerçekleştirir.

 

Dünya Vatandaşlığı Kulübü 

Dünya Vatandaşlığı Kulübü (Global Citizenship Club) kapsamında öğrencilerimiz TED Üniversitesi Dünya Vatandaşlığı Yan Dal Programındaki 9 ders içeriğinin uyarlanmasıyla çalışmalar yapmaktadırlar. Kulüp dili İngilizcedir. Dünya Vatandaşlığı Kulübünün amacı öğrencilerimizin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerimizde sorumluluk bilincini geliştirmektir. Bunun yanı sıra kulüp kapsamında yapılan çalışmalara öğrencilerimizi üniversite ortamına hazırlamakta ve akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilerimiz Dünya Vatandaşlığı Kulübü kapsamında her yıl bir TED Okulunda gerçekleştirilen zirveye katılıp, çalışmalarını paylaşarak interaktif etkinliklere katılma imkanı bulmaktadır. 

 

Fotoğrafçılık Kulübü 

Fotoğrafçılık Kulübü, öğrencilerimizin özel olarak fotoğrafta, genel olarak da sanatta kişisel gelişimini sağlamayı amaçlamıştır. Öğrenciler öğrendiği yeni bakış açıları ile sıradandan estetik değere, aleladeden sanatsal zevke perspektif geliştirir. Kulüp, kendi içinde teorik ve pratik eğitimler sunarak fotoğrafçılık sanatında gelişme imkânı sunmaktadır. “Temel Fotoğraf Eğitimi”, “Kompozisyon Eğitimi”, “Fotoğrafçı Okumaları” bu eğitimlerden bazılarıdır. Eğitimler öğrencilerimize belli bir temel eğitim sağlamanın yanı sıra fotoğraf sanatı ve felsefesi ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve güncel fotoğraf konuları üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirebileceği seviyeli bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefler. Yıl boyunca okul içinde ve dışında belirlenen temalar ışığında fotoğraf çekimi etkinlikleri gerçekleştirmek ve bunları sergilemek kulübümüzün diğer faaliyetlerinden sadece birkaçıdır. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi ve Goyang Global High School iş birliği kapsamında kulüp öğrencilerimiz bu yıl fotoğraf çekim etkinlikleri için “Geleneksel Mimari” temasını belirlemiştir. Kulüp öğrencilerimiz Güney Koreli öğrencilere kendi tarihlerini fotoğraflar ile tanıtmayı planlamaktadır. 

 

İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü 

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında öğrenciler 9. sınıfta inovasyon kulübüne katılırlar. Kulübün çatısı altında öğrenciler araştırma yaparak ve yaratıcı fikirler geliştirerek sorunlara çözüm üretmektedirler. Öğrencilerimiz kendi küçük ölçekli şirketlerini kurarak şirketin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturur, organizasyon yapısını kurar, fizibilite çalışması yapar, hedef kitlesini belirlerler ve ürün / hizmet geliştirir. 

Öğrencilerimiz her yıl Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi eğitmeninden aldıkları “İnovasyon ve Girişimcilik” eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alırlar. 

Öğretmenlerinin rehberliğinde yıl içinde tasarladıkları inovatif ürünleri ve iş planları ile birlikte TED Ankara Kolejinde mayıs ayında yapılan “İnovasyon ve Girişimcilik Fuarı”nda sergilerler. Ayrıca geliştirdikleri ürünlerle birlikte diğer ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.

 

➥ CERN Kulübü

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN çalışmalarına, TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencileri de CERN Kulübü ile dahil olmaktadır. BEAM FOR SCHOOL ( BL4S ) yarışmasına okul kulübü çatısı altında hazırlanan öğrencilerimiz dünyaca ünlü Cern ve Desy laboratuvarlarının iş birliği ile düzenlenen uluslararası yarışmaya hazırladıkları projeleri ile katılmaktadır. Proje çalışmalarını yürütürken bir yandan yarışmanın koordinatörleri tarafından düzenlenen çevrim içi toplantılara ve laboratuvar gezilerine de katılarak atom ve nükleer fizik araştırmalarını yerinde gözlemleme imkanına sahip olmaktadırlar. Kulüp çalışması öğrencilere takım halinde iş birliği yaparak makale okuma, araştırma ve geliştirme becerileri kazanma, bilimsel çalışmalar için veri toplama özelliklerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

 

Kültür Kulübü 

Kültür Kulübü öğrencileri dünya üzerindeki farklı medeniyetlerin ve toplumların yaşam tarzı haline gelmiş maddi ve manevi tüm unsurları incelerler. Bu kapsamda Dünya üzerinde kültürel unsur olarak nitelendirilebilecek fiziki özelliklerin yanı sıra gelenekler, yaşam tarzları, inanç ve değerler ile dünya görüşü gibi beşeri özellikler hakkında da bilgi sahibi olup, edindikleri bilgiler ile kendi görüşlerini özgür bir düşünce ortamında ve eleştirel bir bakış açısıyla sentezlerler. Aynı zamanda kulüp öğrencileri, Güney Kore’deki Goyang Global High School ile kültürel paylaşım üzerine çeşitli projeler yürütmekteler. Bu projeler; dans, edebiyat, tarih ve kültürel mekânların tanıtımı üzerinde şekillenmektedir. Öğrenciler projelerini geliştirmek için kendi kültürlerini detaylı olarak araştırmakta ve Kore’deki arkadaşlarına sunmak için yaratıcı materyaller geliştirmektedirler.  

 

MUN Kulübü 

MUN (Model United Nations) – Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır. Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır. Dünyanın farklı şehir ve ülkelerinden gelen delegeler için iletişim dili İngilizce olup kültürel etkileşim çerçevesinde paylaşım içinde olunur. Öğrenciler dünya meselelerine farklı bir bakış açısı ile bakar. Öğrencilerin genel kültür seviyesi artar ve öğrenciler araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli akademik beceriler edinir ve geliştirirler. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi MUN Kulübü öğrencileri 2017 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok konferansa katılmış ve belirtilen becerileri geliştirme olanağı bulmuşlardır. MUN Kulübü öğrencileri 2021 yılında çevrim içi olarak düzenlenen MITMUNC (Massachusetts Institute of Technology MUN) ve YMUNA (Yale University MUN Asia) konferanslarına katılmışlardır. 

 

Orkestra Kulübü 

Orkestra Kulübü çalışmalarının amacı, öğrencilerimize seviyesine uygun parçaları çalabilme fırsatı vererek çalgı çalabilme yeteneğini pekiştirmek, birlikte müzik yapma alışkanlıklarını desteklemek ve öğrencilerin müzikalitelerinin gelişmesini sağlamaktır. Orkestra Kulübü 9 ve 10. sınıflardan enstrüman yeterliliği olan öğrencilerimizden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda gerçekleştirilen önemli gün ve haftalarda görev almakla beraber, öğretim yılı içerisinde kendi repertuvarlarını oluşturarak konserlere ve yarışmalara hazırlanmaktadırlar. 

 

Robotik Kulübü 

Robotik Kulübü olarak temel amacımız öğrencilerimizin Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik(STEAM) alanlarında gelişimlerini sağlamaktır. Bu kulüp kapsamında hareketli ve programlanabilir lego modelleri kullanılarak sezon için verilen görevleri yerine getiren otonom robotlar tasarlanmaktadır. Robotik Kulübünde takım çalışmasına önem verilmektedir. 

Kulüp öğrencileri aralarında görev dağılımı yaparak, bir kısmı, robotun mekanik tasarımı yapılırken ilgili görevleri yerine getirecek programları yazarken, diğer öğrenciler, temaya uygun araştırma ve proje geliştirme sürecini yürütürler. Robotik, proje ve özdeğerler kategorilerinde çalışmalarını yürüten öğrencilerimiz her yıl düzenlenen “Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego League” turnuvasına katılıp okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler.

 

➥ Tiyatro Kulübü 

Tiyatro Kulübü öğrencilerimiz Kocaeli Şehir Tiyatrosu iş birliği ile iki profesyonel eğitmen ile çalışmaktadır. Öğrencilerimiz doğru, etkili ve güzel konuşma, beden dilini kullanma, iletişim ve etkileşim, kurallara uyma, sorumluluk gibi pek çok konuda bilgi ve beceri sahibi olurlar. Tüm yıl boyunca hazırladıkları oyunu okul içinde ve okul dışında sahnelerler. Tiyatro Kulübümüz 2017-2018 öğretim yılında “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu, 2018-2019 öğretim yılında “İstanbul Efendisi” oyununu sahnelemiştir. 

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü 

Güneş sistemi ve ötesindeki gök cisimlerine ilgi duyan öğrencilerimizin dahil olduğu Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü çalışmaları ile öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda çevresindeki olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirmelerine, yaşanan olayları sorgulamalarına ve evreni anlamlandırmalarına katkı sağlamaktadır. Kulüp çalışmalarında; astronomide temel bilgiler, güneş ve güneş sistemi, öte gezegenler ve dünya dışı hayatlar, yıldızlar bilgisi ve yıldızların yaşamı, astronominin penceresinden bilim tarihine bakış konu başlıkları ele alınır. Mitolojik hikayeler incelenir, uzay cisimleri araştırılır, uzay araştırmalarıyla ilgili makaleler incelenir ve akademisyenler ile söyleşiler yapılır.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.