UZAKTAN EĞİTİM

COVID 19 Pandemisi sebebiyle Anasınıfımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının belirli periyotlarında uzaktan eğitim yapılmıştır. İlgili bakanlıkların 2021-2022 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim kararı alması durumunda aşağıda sınıf seviyelerine göre belirtilen niteliklerde uzaktan eğitim uygulamalarına/hibrit eğitime geçilecektir. Uzaktan Eğitim süreci planlanırken, öğrencilerimizin içinde bulundukları yaş ve gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarını gözeten bir planlama yoluna gidilmiştir.
Uzaktan Eğitim sürecinde Öğrenci-Öğretmen, Öğrenci-PDR uzmanı bireysel görüşmeleri rutin olarak gerçekleştirilmektedir.
Uzaktan eğitim sürecinin başında ve süreç içerisinde Online veli öğretmen görüşmeleri gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Eğitim sürecinde Öğrenci-Öğretmen, Öğrenci-PDR uzmanı bireysel görüşmeleri rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan eğitim sürecinin başında ve süreç içerisinde Online veli öğretmen görüşmeleri gerçekleştirilmektedir.

ANASINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

 • Canlı dersler ZOOM platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Günlük 7, haftalık 35 saat canlı bağlantı yoluyla canlı dersler yapılmaktadır.
 • Canlı derslere katılım zorunlu olup yoklama alınmaktadır.
 • Ders dağılımı; sınıf öğretmeni ile 15 saat, İngilizce öğretmenleri ile 14 saat, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Rehberlik, Satranç ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ile 1’er saat olarak oluşturulmuştur.
 • Dersler 09.40-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.
 • Anasınıflarımızda online eğitim platformlarından faydalanılmaktadır.

Pandemi Sürecinde Psikososyal Destek

Küresel olarak yaşanan pandemi sürecinde öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik psikososyal destek çalışmaları olumsuz yaşantılar sonucu ortaya çıkabilecek olan duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerin desteklenmesini hedeflemektedir.
Psikososyal destek programının amaçları:

 • Travmatik olayların normal psikolojik etkileri hakkında öğretmenler, anne – babalar ve çocukları bilgilendirmek ve onların bu konuya ilişkin anlayışlarını geliştirmek.
 • Çocuklar, ana-babalar ve öğretmenleri bilgilendirerek, kendi tepkilerini anlama ve paylaşma olanağı vermek, tepkilerinin doğal olduğunu göstermek.
 • Okul sistemi ile aileler arasında yaşantıların paylaşılmasını sağlamak, böylece iki sistem arasındaki iletişimi geliştirmek.
 • Olumlu başa çıkma yöntemlerini vurgulayarak bunların gerektiğinde kullanılmalarını sağlamak.
 • Çocukların tepkilerinin normale dönmesini sağlamaya uygun bir ortam oluşturarak onların öğrenme ve gelişme kapasitelerini arttırmak.

Pandemi sürecinin başından itibaren gerçekleşmiş olan öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçlarına yönelik bireysel görüşmeler, veli bilgilendirmeleri, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamları ile ilgili öğretmen – veli işbirliğinin desteklenmesini içeren çalışmalar 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devam edecektir. Öğrenci ders gözlemleri, öğrenci ile gerçekleşen bireysel görüşmeler ve veliden alınan geribildirimlerden elde edilen veriler doğrultusunda öğrenci ihtiyacına yönelik psikolojik destek sağlanarak öğrencinin duygusal ve akademik süreçleri desteklenecektir.

Öğrenciler ile uygulanacak olan bireysel ve grup psikososyal destek etkinlikleri ile deneyimleri sonucu yaşadıklarını ve duygularını anlatmaya cesaretlendirme, yaşadıklarını anlamlandırmayı öğrenme ve başa çıkabilme becerileri geliştirme konusunda destek sağlanacaktır.

Psikososyal destek çerçevesinde öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili aile desteği ve ailelere öneriler içeren veli bültenleri düzenli olarak velilerimiz ile paylaşılacaktır. Pandemi sürecinde travmatik yaşantılar ile başa çıkma, öğrenci gelişim özelliklerine göre duygusal ve akademik destek önerileri, aile içi iletişim gibi konularda veli seminerleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlerimize yönelik travma ve travma sonrası yaşantılar ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ile öğretmenlerimizin de ihtiyaçlarını destekleyerek öğrencilerimize yaklaşımları ve öğrenci ihtiyaçlarının gözlemlenmesi ve takibi ile ilgili çalışmalara süreç boyunca devam edilecektir.

ATATÜRK KÖŞESİBAĞLANTILAR