PROF. DR. CEM BALÇIKANLI İLE CANLI YAYINDA BULUŞUYORUZ!

1980 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, Fulbright bursuyla Florida Üniversitesi’nde Türkçe okutmanı olarak görev yaptı. 2013'te doçent, 2019'da da profesör unvanlarını aldı. 2011'den beri ESCI’de (Emerging Sources Citation Index) taranan The Journal of Language Learning and Teaching (jltl.com.tr) isimli derginin editörlüğünü sürdüren Balçıkanlı, halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Bilim ve Gelecek Kitaplığı tarafından yayımlanan “50 Soruda...

TED KOCAELİ KOLEJİ TAKİP EDEN DEĞİL, YOL AÇAN BİREYLER YETİŞTİRİYOR

“TED’li Olmak Ayrıcalıktır” felsefesi ve nitelikli eğitim almış, çağdaş dünya vatandaşı bireyler yetiştirme ilkesi ile eğitim öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde öğrenim gören her bir öğrencimizin ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak zihinsel, duygusal, fiziksel ve kültürel açılardan bir bütün olarak sürekli gelişmesi amaçlanmaktadır. Yoğun akademik çalışmaların yanı sıra çağımızın gerektirdiği becerileri kazandırmaya yönelik hazırlanmış olan sertifika programlarıyla öğrencilerimiz yükseköğretime ve meslek yaşamlarına hazırlanırlar. Ayrıca dört...

UZMAN PSİKOLOG SELDA DEMİRTAŞ

TED Kocaeli Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak amacımız; okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmak ve karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözebilmeleri için onlara yardımcı olmaktır. Bu amaçlara ulaşmada öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri ve psikososyal gereksinimleri dikkate alınmaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi çalışmaları sınıf rehber öğretmenleri ile işbirliği halinde sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin...

Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Zümre Başkanı Sevgin Emrem

TED Kocaeli Koleji İlkokulu Sınıf Öğretmenleri tarafından öğrencilerimize yönelik olarak öğrenen merkezli, öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir öğretim programı geliştirilmiştir. Öğrencilerimiz için Kolej kültürü içinde gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran ve her öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi kurgulanmıştır. #TED #türkeğitimderneği #tedkocaelikoleji #öğretmen #eğitim #öğrenmeningeleceği #meb #milliegitim #ortaokul #lise #ilkokul #Anaokulu #çevrimiçieğitim #eğitimcilerbuluşuyor #onlineegitim #öğretmenlerebiranönceaşı ...

Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Zümre Başkanı Yasemin Acar

TED Kocaeli Koleji İlkokulu Sınıf Öğretmenleri tarafından öğrencilerimize yönelik olarak öğrenen merkezli, öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir öğretim programı geliştirilmiştir. Öğrencilerimiz için Kolej kültürü içinde gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran ve her öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi kurgulanmıştır. https://youtu.be/hDW_oblSWlY...

Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf Zümre Başkanı Esra Özsamanlı

TED Kocaeli Koleji İlkokulu Sınıf Öğretmenleri tarafından öğrencilerimize yönelik olarak öğrenen merkezli, öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir öğretim programı geliştirilmiştir. Öğrencilerimiz için Kolej kültürü içinde gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran ve her öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi kurgulanmıştır. ...

TED Kocaeli Koleji İlkokulu Sınıf Öğretmenleri

TED Kocaeli Koleji İlkokulu Sınıf Öğretmenleri, öğrencilerimize TED kültürü içinde gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran ve her öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi uygularlar. Okulda göreve başlarken özenle seçilmiş olan ve hepsi birbirinden kalifiye öğretmenlerimiz İlkokulun direkleridir. İster yüz yüze, ister uzaktan, hangi ortamda ve ister beyaz tahta, ister bilgisayar, hangi teknolojiyle olursa olsun eğitim-öğretimin en önemli unsuru öğretmenlerin...

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi Orkestrası

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi Orkestrası her yıl enstrüman yeterliliğine sahip öğrencilerden seçilmiş bir kadro ile oluşturulur. Okul Orkestrası ile, öğrencilerimizin toplu müzik yapmanın kurallarını öğrenmeleri, güzelliğini keşfetmeleri, müzik yaparken birbirlerini dinlemeyi öğrenmeleri, bireysel enstrümanlarında gelişim sağlamaları hedeflenir. 9 ve 10. sınıflarımızdan ve 11 ve 12. sınıflarımızdan oluşan iki ayrı orkestramız bulunmaktadır. Orkestralarımızın yapmış oldukları çalışmalar yıl içerisinde yapılan çeşitli etkinlik ve törenlerde sergilenmekte ayrıca ülkemizde yapılan liselerarası müzik yarışmalarına...