TED KOCAELİ KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE “NİTELİKLİ ÖLÇME” EĞİTİMİ VERİLDİ

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi sayısal ve sözel zümre öğretmenlerimiz Ölçme Değerlendirme Uzmanı Selçuk Özdemir tarafından 4 hafta boyunca verilen “Temel Ölçmeden Nitelik Ölçmeye” konulu eğitim ile yenilenmiş Bloom taksonomisine uygun nitelikli soru yazma becerilerini geliştirdiler.

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi sayısal ve sözel zümre öğretmenlerimize Aralık ayı boyunca verilen eğitimlerde “Üst Düzey Becerileri Ölçme”, “Nitelikli, Bağlam Temelli Soru Yazma” ve “Yenilenmiş Bloom Taksonomisi” gibi konularda çalışmalar yapıldı. Öğretmenlerimiz, yeni taksonomiye uygun hedef belirleme, hedeflere yönelik etkinlikler oluşturma ve uygun değerlendirme araçları kullanma noktasında bu çalışmanın okulumuzdaki öğretim süreçlerine olumlu katkıları olacağını belirttiler. Özveriyle çalışan öğretmenlerimize ve bu konudaki çalışmaları aktaran Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Selçuk Özdemir’e teşekkür ederiz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.