TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde Her Koşulda En İyi Eğitim ve Öğretim Verilir

Neredeyse bir yıldır yaşamakta olduğumuz salgın hastalık süreci hayatımıza çok yeni kavramlar getirdi. “Eski normal”, “yeni normal”, “uzaktan öğretim”, “yüz yüze eğitim ve öğretim”, “senkron (canlı, interaktif) öğretim”, “asenkron (video ile) öğretim” ve benzeri birçok kavramı yaşayarak öğrendik ve gördük ki; üçüncü bin yılda dünyamız çok değişecek.
Bu süreçte TED Kocaeli Kolejinin en önemli hedefi, öğrencinin pasif konumda kalmamasını, kendi eğitimine aktif olarak katılmasını ve kendi gayretiyle geleceğini şekillendirmesini sağlamaktır. Bunun için 7 unsur çok önemlidir ve bunların hepsini öğrencilere verebilmek okulun başlıca amacıdır.
1. Merak; öğrencilerde merak uyandırmak,
2. Çeşitlilik; öğrencilere farklı imkânlar ve kaynaklar yaratmak,
3. Özgürlük; öğrencilerin istedikleri alanda gelişebilecekleri özgür ortamı yaratmak
4. Yaratıcılık; farklı düşünebilen, değişimden korkmayan yenilikçi kişiler yetiştirmek
5. İletişim ve İşbirliği; ortak akıl geliştirebilen kişiler yetiştirmek,
6. Medya, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı; öğrencileri Endüstri 4.0 için hazırlamak
7. 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi; öğrencileri geleceğe hazırlamak.
Artık değişimler büyük bir hızla yaşanıyor ve buna uyum sağlayabilecek, girişimciliği erken kavrayan ve benimseyen yeni bir nesil yaratmak zorundayız. Biz bunu yapıyoruz, daima yapacağız. Sözümüzün arkasındayız.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.