ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM

TED okulları sosyal bilgiler ve bilişim teknolojileri öğretmenleri, Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu ile Prof. Dr. İsmail Demircioğlu rehberliğinde 16 Kasım 2019 Cumartesi günü hizmet içi eğitim aldılar.

Sosyal bilgiler öğretmenleri; “21. Yüzyılda sosyal bilgiler eğitimi” , “Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan temel öğretim stratejileri” ve “Öğrenme modelinin sosyal bilgilerde uygulanması” gibi konularda Prof. Dr. İsmail Demircioğlu’nun bilgi ve deneyimlerinden faydalandılar. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz ise Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu önderliğinde “Bilgi işlemsel düşünme” , “programlama öğretiminin yöntemleri” ve “bilgisayarsız programlama” gibi konularda bilgi edindiler.

No Comments

Leave a Reply